Doel van dit project is het verbeteren van de (para)medische begeleiding van recreatieve en topsporters door kennis te ontwikkelen

rondom de volgende drie thema’s:  

  1. Vroegsignalering van geleidelijk ontstane blessures
  2. Return to Play (vrij vertaald: terugkeer in de sport na een blessure)
  3. Multidisciplinaire begeleiding van sporters

        

                                                                                                                   MATCH

Link: MATCH

Deelnemers

  • Angelo Richardson (HvA) en Janine Stubbe (HvA en Codarts).
  • praktijken van het ACNEF / MSG Science Netwerk Fysiotherapie

VU-vertegenwoordiging / begeleiding

    geen

Contactpersoon: Angelo Richardson

Achtergrond
 
In Nederland lopen sporters jaarlijks 3,7 miljoen blessures op, waarvoor in 1,4 miljoen gevallen medische behandeling gezocht wordt. Sportfysiotherapeuten, sportartsen en trainers willen het aantal sportblessures reduceren. Echter, tot op heden lukt dat onvoldoende. In het MATCH project staat het verbeteren van de begeleiding van recreatieve en topsporters centraal.Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van vier werkpakketten.  
(1)Ontwikkelen van het registratiesysteem: aan de hand van literatuuronderzoek en interviews met professionals wordt inzicht verkregen in welke variabelen tijdens het project geregistreerd moeten worden. 
(2)Registreren van gegevens over sporters: gedurende één jaar worden gegevens geregistreerd van sporters van het CTO Amsterdam en sporters (zowel recreatieve sporters als topsporters) die behandeld worden door sportartsen en sportfysiotherapeuten. 
(3)Analyseren van gegevens: de data ingevoerd door sportartsen, sportfysiotherapeuten, coaches en sporters worden aan elkaar gekoppeld en geanalyseerd.
(4)Opstellen van een sportmedisch protocol: na de registratieperiode vindt overleg plaats tussen de coaches, sportartsen, sportfysiotherapeuten en sporters om aan de hand van de, in de voorgaande werkpakketten, ontwikkelde kennis te komen tot een sportmedisch protocol binnen het CTO Amsterdam.

Accreditatie: nvt

Status project: in 2014 gestart, in 2016 afgerond met de volgende resultaten: 
* Een online registratiesysteem om geleidelijk ontstane sportblessures bij sporters te herkennen en om te bepalen wanneer een geblesseerde sporter weer trainings- of wedstrijdfit is.
* Een sportmedisch protocol dat de stappen beschrijft om te komen tot multidisciplinaire samenwerking.

Deelnemende organisaties: 
De volgende organisaties zijn bij het project betrokken: Vereniging voor Sportgeneeskunde, Nederlands Paramedisch Instituut, NLcoach, Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg, CTO Amsterdam, De Sportartsen Groep, ManualFysion, Hanzehogeschool Groningen/Universitair Medisch Centrum Groningen en VU Medisch Centrum. Het project is gefinancierd door een SIA RAAK Publiek subsidie.