PROJECT: Virtual Reality bij chronische pijn

Het MSG science netwerk fysiotherapie ondersteunt het onderzoek over het gebruik van Virtual Reality in de dagelijkse praktijk bij mensen met chronische musculoskeletale pijn. In het kader van onderzoek naar het gebruik van fysiotherapie met geïntegreerde Virtual Reality (VR) therapie bij patiënten met complexe chronische lage rugpijn, zoeken wij eerstelijns fysiotherapeuten die een nieuw ontwikkelde behandeling willen testen. Wij zijn op zoek naar fysiotherapiepraktijken die 1 á 2 fysiotherapeuten per praktijk kunnen laten deelnemen aan dit onderzoek en geen ervaring hebben met het gebruik van VR als behandelinstrument. Lees hier meer.....

Interesse?
Indien u interesse heeft in deelname aan dit onderzoek of vragen heeft, kunt u contact opnemen met de uitvoerend onderzoeker, Syl Slatman (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-29684200).

We rekenen op je medewerking!

Syl Slatman, onderzoeker

 

 Afbeelding VR    

 Project: VARIETY staat voor: therapeutic VirtuAl Reality IntEgrated within physioTherapY (han.nl)                               

MSG Science netwerk ondersteunt I-RECOVER project

 Binnenkort zult u op deze pagina meer lezen over het implementatie project I-RECOVER, een eerstelijn samenwerking van huisartsen en fysiotherapie om de informatie en behandeling voor de patienten met chronische duizeligheid laagdrempelig aan te bieden. 

duizeligheid4000px

Gerichte oefentherapie kan langdurige klachten van duizeligheid of een verminderd evenwichtsgevoel verminderen. Toch werd deze behandeling zelden door Nederlandse huisartsen geadviseerd. Een aantal jaar terug is een online versie van de oefentherapie ontwikkeld, met als doel om de behandeling toegankelijker te maken. Al eerder was gebleken iit onderzoek in de Nederlandse huisartsenpraktijk dat deze online oefentherapie veilig en effectief is..

Sinds kort is de online behandeling, genaamd Vertigo Training, gratis toegankelijk via www.vertigotraining.nl. De oefeningen kunnen thuis zelfstandig worden uitgevoerd bij verschillende vormen van chronische duizeligheid. Patiënten komen in aanmerking als zij gedurende langer dan één maand klachten hebben van duizeligheid én indien deze klachten verergeren door het maken van hoofdbewegingen.
De behandeling maakt een gepersonaliseerd oefenschema voor zes weken, waarbij de patiënt twee keer per dag gedurende 10 minuten oog-, hoofd- en lichaamsbewegingen moet uitvoeren. Het doel van deze oefeningen is om vestibulaire compensatie te stimuleren. Dit is een proces waarbij het centrale zenuwstelsel om leert gaan met vestibulaire schade, waardoor de klachten van duizeligheid verminderen.

Voor patiënten die minder digitaal vaardig zijn, is een versimpelde en printbare versie van de oefeningen beschreven op Thuisarts.nl.

In het I-RECOVER project, uitgevoerd door de afdeling Huisartsgeneeskunde van het Amsterdam UMC, wordt het effect van de landelijke implementatie van Vertigo Training op de huisartsenzorg verder onderzocht.

Het MSG Science netwerk fysiotherapie ondersteunt dit project en zal in de maand oktober een webinar organiseren met meer informatie over dit project. U kunt zich daarvoor hier aanmelden

  

Vliegwiel

vliegwiel croppedHet Vliegwiel, een initiatief vanuit het bestuur van de NVMT, heeft tot doel de samenwerking te vergroten tussen het werkveld, studenten, hogescholen en het Science netwerk op het gebied van de koppeling van praktijkvragen aan onderzoek.  Meer over dit initiatief krijgt u binnenkort te horen.

 

Informatie over dit initiatief

Scholing over regelgeving en rekrutering

scholing

Een van de grote uitdagingen voor de fysiotherapie is om het vakgebied wetenschappelijk verder te  onderbouwen en daarmee een groter maatschappelijk draagvlak te bieden. Dat is makkelijker  gezegd dan gedaan: voor het uitvoeren en succesvol afronden van medisch wetenschappelijk onderzoek is, naast de benodigde financiële middelen, de medewerking  van patiënten en  behandelaars onontbeerlijk. Dat laatste vormt een groot probleem: ongeveer de helft van het aantal RCT’s behaalt op tijd de beoogde inclusie van patiënten en wordt een verlenging van de studie aangevraagd (Sully 2013). Daarom wordt ook gepleit om bij de opzet van onderzoek een bedrijfsmatige aanpak voor het onderdeel rekrutering te introduceren (McDonald 2011). 

In deze scholing zal de Nederlandse wet- en regelgeving over medisch wetenschappelijk onderzoek worden besproken. Daarin zal vooral aandacht worden besteed aan het volgen van de procedures die vereist zijn om de patiënt volledig te informeren over het onderzoek. 

De scholing zal verder ingaan op het rekruteren van potentiële deelnemers voor onderzoek. Dit blijkt bij elk onderzoek van cruciaal belang te zijn: het werven van voldoende patiënten. Voor dit onderwerp is toenemende belangstelling en wordt er ook veel over dit onderwerp gepubliceerd (Townsend 2015, Donovan 2014). In deze scholing zal worden stilgestaan bij de in de literatuur onderzochte rekrutering strategieën en bekende valkuilen in medisch wetenschappelijk onderzoek. Maar ook worden onderzoekers en behandelaars ook aangespoord om strategieën te bedenken die kunnen helpen bij het rekruteren van potentiële deelnemers.
Vanwege het belang van deze scholing voor het uitvoeren van medisch wetenschappelijk onderzoek worden geregistreerde leden van het MSG Science Netwerk Fysiotherapie geacht deze scholing binnen 2 jaar te hebben gevolgd. Aan deze scholing zijn voor geregistreerde MSG Science Netwerk leden geen kosten verbonden.  

  • Korte beschrijving van literatuur en de regelgeving die van toepassing is bij het rekruteren van patiënten
  • Wat zijn valkuilen bij uitvoering van patiënten onderzoek?
  • Welke strategie kan je hanteren als onderzoeker bij de optimalisatie van de rekrutering van patiënten?
  • Welke strategie kan je hanteren als uitvoerend practicus bij de rekrutering van patiënten?
  • Communicatie tussen onderzoeker en uitvoerend practicus.
  • Samenvatting en afsluiting 

NB Er is ruimte voor 20 aanmeldingen!

Locatie: Medische Faculteit, Vrije Universiteit Van der Boechorststraat 7, 1081 BT Amsterdam lokaal MF-A511.

Ook is er een mogelijkheid deze scholingsdag in-company te organiseren bij een minimaal aantal van 14 deelnemers

Informatie en inschrijven 

Accreditatie: 6 punten voor de registers NVMT, NVFS, NFP, NVOF en algemeen fysiotherapie

Nieuwe publicaties over onderzoek

Nieuwe publicaties over onderzoek van het MSG Science Netwerk Fysiotherapie.   

We zijn zeer verheugd met de recente publicaties van onderzoek dat is ondersteund vanuit het MSG Science Netwerk Fysiotherapie. Dank aan alle collega's die hebben bijgedragen aan deze onderzoeken. 

Het betreft het Go4Safe onderzoek van Rogier de Best naar de betrouwbaarheid van de screening volgens de IFOMPT richtlijn.  Deze publicatie is te verkrijgen via deze link  https://academic-oup-com.vu-nl.idm.oclc.org/ptj/advance-article/doi/10.1093/ptj/pzab166/6309589

Het onderzoek naar de validiteit van de pressure pain thresholds middels de digitale en analoge algometer is  gepubliceerd in the Journal of Headache and Pain. Deze publicatie is via deze link verkrijgbaar: https://thejournalofheadacheandpain.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s10194-021-01278-8.pdf

In het kader van onderzoek naar werkingsmechanismen van fysio-manueel therapeutische technieken dat door het MSG netwerk wordt ondersteund, is vers van de pers een artikel verschenen naar de mogelijkheid van modulatie van (hoofd)pijn bij migraine patienten middels manual pressure technieken. Modulation of Central Nociceptive Transmission by Manual Pressure Techniques in Patients with Migraine: An Observational Study. J. Clin. Med. 202211, 6273. https://doi.org/10.3390/jcm11216273  

Zie hier meer publicaties over MSG netwerk onderzoek

Indienen aanvraag voor ondersteuning onderzoek

Indienen aanvraag voor ondersteuning onderzoek door MSG Science Netwerk Fysiotherapie

Het MSG Science Netwerk Fysiotherapie heeft als een van de doelen het bevorderen van op een verantwoorde manier wetenschappelijk onderzoek doen op het gebied van fysiotherapeutische diagnostiek en behandeling. Naast logistieke ondersteuning kunt u ook bij het MSG Science Netwerk Fysiotherapie advies of begeleiding aanvragen bij het ontwerp van wetenschappelijk onderzoek.  De aanvraag voor logistieke ondersteuning, advies of begeleiding bij het ontwerp van wetenschappelijk onderzoek moet aan de volgende criteria voldoen:   

 • relevantie van het onderzoek voor het specialistisch (MSG) vakgebied

 • een onderzoekvraag die wetenschappelijk onderbouwd is.

Een aanvraag kunt u insturen naar aanvraag ondersteuning onderzoek MSG  De stuurgroep van het MSG Science Netwerk Fysiotherapie zal uw aanvraag in behandeling  nemen en daarover binnen 8 weken een besluit over nemen.  

kngf merk nvmt lang

Herhaalde oproep: onderzoek meerwaarde voor het Wetenschappelijk fonds NVMT ronde 2022. 

Het bestuur van de NVMT roept onderzoekers op een onderzoeksvoorstel in te dienen voor het wetenschappelijk fonds, ronde 2022. De focus van deze ronde ligt op de (meer)waarde van de manuele therapie. Je kunt je voorstel tot 1 juli indienen!

De duur van een onderzoeksproject is 36 maanden en het aan te vragen budget  maximaal € 150.000. Voorwaarde is dat onderzoeksvoorstel - en daarin de onderzoeksvraag – zich specifiek richt op de (meer)waarde van de manuele therapie in Nederland. Natuurlijk sluit het onderzoek ook aan bij de missie van de NVMT. Op onze website vind je meer informatie.