De NVMT vindt het belangrijk om manueel therapeutisch onderzoek te stimuleren en hiermee een bijdrage te leveren aan de kwaliteit en ontwikkeling van het vakgebied. Dit doet de vereniging door het MSG Science Netwerk Fysiotherapie te ondersteunen  en financieel bij te dragen aan onderzoek door het NVMT Wetenschappelijk Fonds.  

Het MSG Science Netwerk Fysiotherapie heeft een bijdrage geleverd aan de volgende NVMT gerelateerde onderzoeken die op deze MSG site zijn terug te vinden. 

 

 

 
back2action  

Back2Action

Fysiotherapie versus fysiotherapie plus e-health modules ter behandeling van herstel-belemmerende psychosociale factoren – een gerandomiseerde klinische studie

Meer over dit onderzoek      Forum

     
nekpijn 200  

Fysiotherapeutische en manueel therapeutische behandeling van patiënten met cervicale radiculopathie: een nationale inventarisatie (NL)

Doel: inventarisatie van fysiotherapeutische en manueeltherapeutische behandelwijze voor cervicale radiculopathie

Meer over dit onderzoek     Forum

     
pijn400 2 400px  

Meting van pijndrempels bij patienten met migraine     

Veranderen pijndrempels over tijd bij patiënten met migraine? En verschillen de pijndrempels van patiënten met migraine van de deelnemers in de controlegroep?

Meer over dit onderzoek     Forum

 

                                     

 

                                             

 

 

   

Veranderen manual pressure technieken de pijngevoeligheid door stimulering van het supraspinaal inhiberend systeem?
(Do manual pressure techniques alter pain sensitivity by activating the descending nociceptive inhibitory control system in healthy participants?)  

 

Meer over dit onderzoek     Forum

                                     

 

 

 

   

 

Meer over dit onderzoek     Forum