fysio nek100pxWaaruit bestaat de fysiotherapeutische en manueel therapeutische behandeling van patiënten met cervicale radiculopathie? Een nationale inventarisatie.

Omdat het aantal gerandomiseerde klinische studies die de effectiviteit van FT/MT  voor cervicale radiculopathie nagaan beperkt is, wordt via een enquête (survey) nagegaan hoe fysio en manueeltherapeuten deze patiënten behandelen. De survey die gebruikt wordt is een vertaling van de gelijkaardige Engelstalige vragenlijst die door ~400 FT/MT ingevuld werd in Australië (Nee R, Jull G, MacDermid J, Coppieters M, in preparation). De vragenlijst wordt elektronisch toegestuurd naar therapeuten (SurveyMonkey) via mailings van o.a. VU Science Network Physiotherapy, NVMT, etc naar hun leden.

2000 Resterende tekens