Fysiotherapeutische en manueel therapeutische behandeling van patiënten met cervicale radiculopathie:
een nationale inventarisatie (NL)

Link:

Doel: inventarisatie van fysiotherapeutische en manueeltherapeutische behandelwijze voor cervicale radiculopathie

Deelnemers: 

  • Alle geïnteresseerde praktijken van het MSG Science Netwerk Fysiotherapie
  • leden NVMT/NVFS/NVOF/ NFP/ KNGF/Keurmerk FT 

VU-vertegenwoordiging / begeleiding

  • Marije Sleijser-Koehorst, MSc (Lid MSG Science Netwerk Fysiotherapie + onderdeel promotie)
  • dr. Wendy Scholten-Peeters
  • prof. dr. Michel Coppieters

Contactpersoon en aanmelding:  Marije Sleijser-Koehorst  Marije Sleijser

Achtergrond
Omdat het aantal gerandomiseerde klinische studies die de effectiviteit van FT/MT  voor cervicale radiculopathie nagaan beperkt is, wordt via een enquête (survey) nagegaan hoe fysio en manueeltherapeuten deze patiënten behandelen. De survey die gebruikt wordt is een vertaling van de gelijkaardige Engelstalige vragenlijst die door ~400 FT/MT ingevuld werd in Australië (Nee R, Jull G, MacDermid J, Coppieters M, in preparation). De vragenlijst wordt elektronisch toegestuurd naar therapeuten (SurveyMonkey) via mailings van o.a. VU Science Network Physiotherapy, NVMT, etc naar hun leden.

Accreditatie: geen

Status:    lopend project