Veranderen manual pressure technieken de pijngevoeligheid door stimulering van het supraspinaal inhiberend systeem?

Veranderen manual pressure technieken de pijngevoeligheid door stimulering van het supraspinaal inhiberend systeem?
(Do manual pressure techniques alter pain sensitivity by activating the descending nociceptive inhibitory control system in healthy participants?)

Link: 

Deelnemers

 • gezonde proefpersonen 

VU-vertegenwoordiging / begeleiding

 • dr. René Castien
 • dr. Wendy Scholten-Peeters
 • prof. Willem De Hertogh (Universiteit Antwerpen)
 • A. Amons PhD i.o.
 • Roland Reezigt PhD i.o.
 • Ruben de Hartog

Contactpersoon en aanmelding: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Achtergrond
Manuele druktechnieken (MPT) worden veel gebruikt bij de behandeling van patiënten met myofasciale pijn, cervicogene hoofdpijn en spanningshoofdpijn. Deze druktechnieken, vaak ischemische compressietechnieken genoemd, worden meestal gebruikt om myofasciale triggerpoints (MTrP's) te behandelen. De onderliggende werkingsmechanismen van MPT zijn echter nog steeds niet goed begrepen. Een mogelijke verklaring voor hun pijnverminderende effect zou de activering van het diffuse schadelijke remmende controlesysteem (DNICS) kunnen zijn.  

Accreditatie: geen

Status project:  onderzoek lopend

Publicatie:   

De effectiviteit van multimodale MT versus operatie voor patiënten met nekhernia: een RCT

De (kosten)effectiviteit van gepersonaliseerde multimodale fysiotherapie in vergelijking met operatie voor patiënten met nekhernia: een gerandomiseerde non-inferiority trial

Link: 

Deelnemers

 • patiënten met een indicatie voor een operatie cervicaal radiculair syndroom  

VU-vertegenwoordiging / begeleiding                                                                                ivo-lutke_schipholt.jpg

 • dr. Wendy Scholten-Peeters
 • drs. Ivo Lutke Schipholt
 • Florine Marinelli, MSc

Contactpersoon en informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   mobiel: 0683995807

Achtergrond
Een nekhernia is een erg pijnlijke aandoening die leidt tot forse beperkingen in functioneren en werk. Een operatie is de standaardbehandeling wanneer pijn en uitval van gevoel of kracht in de arm aanhouden. Een dergelijke operatie heeft echter ook complicatierisico’s en gaat gepaard met hoge kosten. Een intensief fysiotherapieprogramma afgestemd op de tekenen en symptomen van de individuele patiënt lijkt na een jaar vergelijkbare effecten te hebben als een operatie. Wanneer dit zo is geeft dit de patiënt een goede alternatieve behandelkeuze en kunnen operaties mogelijk worden voorkomen. Methode: Het betreft een multicenter trial bestaande uit 11 deelnemende ziekenhuizen in Nederland. In totaal worden 126 patiënten met een cervicale radiculopathie en een operatie indicatie geïncludeerd. Patiënten zullen worden gerandomiseerd in een interventie en een controle groep. De interventie bestaat uit een gepersonaliseerd multimodaal fysiotherapie programma dat bestaat uit neuromobilisaties, cervicale mobilisaties, oefentherapie, (pijn)educatie en gedragsactivatie afhankelijk van de klinische bevindingen. Het aantal sessies bedraagt 12 tot 18 sessies over een periode van ~12 weken. De controle interventie bestaat uit een operatie (Anterieure Cervical Discectomie met Fusie) met de gebruikelijke nazorg. De effecten van de behandelingen worden na 3, 6, 12, 24 en 60 maanden gemeten. Verwachte resultaten: Wij verwachten dat gepersonaliseerde fysiotherapie even effectief en tevens goedkoper is dan een operatie. Dit is gunstig voor de patiënt en de maatschappij omdat patiënten veilige en effectieve zorg verdienen.

Accreditatie: in aanvraag voor de scholing over gepersonaliseerde multimodaal behandeling van patiënten met een cervicale radiculopathie.

Status project:  onderzoek lopend

Publicatie:  na  afronding van de studie 

Reliability of the Humeral Head Centralization Test (HHCT) for evaluation of the humeral head translation in traumatic anterior shoulder instability. A pilot study

Reliability of the Humeral Head Centralization Test (HHCT) for evaluation of the humeral head translation in traumatic anterior shoulder instability. A pilot study

Het doel van de HHCT betrouwbaarheid studie is een in de praktijk praktisch toepasbare test te verkrijgen, die meer informatie verschaf over de mate van glenohumerale translatie tijdens bewegen.

Link: https://shoulderelbowcenter.com/ 

Deelnemers

 • Inclusiecriteria                                                          Exclusiecriteria:
  patiënten tussen de 18-65 jaar                                   neurologisch letsel
  minimaal 2 keer anterieure luxatie doorgemaakt          stabiliserende operatie in het verleden
  de Nederlandse taal machtig zijn                                multi-directionele instabiliteitproefpersonen 

VU-vertegenwoordiging / begeleiding

 • Karin Hekman
 • prof. Michel van den Bekerom ( Vrije Universiteit, Amsterdam)
 • BIBOSI project, better in better out in schoulder instability 

Contactpersoon en aanmelding:  Karin Hekman Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Achtergrond: Bij schouderinstabiliteit is er sprake van een insufficiënte motor control functie van deze rotator cuff spieren. Dit kan diverse oorzaken hebben bijvoorbeeld capsulolabrale schade, ossale schade, neurologische schade of peesrupturen. Functionele aspecten zoals o.a. scapulaire dysfunctie, kinetische keten zwakte, lokale of gegeneraliseerde hypermobiliteit, lokale stijfheid of musculaire dysbalans spelen daarnaast ook een rol. Binnen de fysiotherapie beoordelen we de functie van de rotator cuff op kracht en uithoudingsvermogen. Echter weten we de primaire motor control functie, het waarborgen van glenohumerale stabiliteit, niet goed te beoordelen omdat er geen meetinstrumenten voor zijn. Een beter meetbaar inzicht over deze stabiliserende motor control functie voorkomt dat er te snel op kracht wordt getraind, zodat de stimulans van compensatoire spierpatronen, wat de instabiliteit juist in de hand werkt, kan worden voorkomen. Standaardprocedures voor het meten van glenohumerale laxiteit zijn stress radiografie of MRI of dynamische echografie. Echter is er in alle studies gefocust op passieve laxiteit, waar de HHCT studie zich focust op de actieve stabiliteit om de rotator cuff motor control functie te kunnen beoordelen. Beperkingen van dit onderzoek zijn dat de metingen worden gedaan in een gestandaardiseerde en gecontroleerde setting met een ondersteunde bovenarm. 
Vraagstelling : Is er een significant verschil in anterieure translatie van de humeruskop tussen schouderinstabiliteit patiënten en gezonde proefpersonen? Is dit verschil betrouwbaar te meten tussen 2 verschillende zorgprofessionals en binnen dezelfde zorgprofessional?

Accreditatie: geen

Status project:  onderzoek lopend

Publicatie:   

Go4Safe Betrouwbaarheids Onderzoek

Go4Safe link

Link: www.veiligmanipuleren.nl

Doel: Risico inschatting op complicaties bij cervicale manipulaties: Interbeoordelaars betrouwbaarheid van het IFOMPT framework.

Deelnemers

 • Geïnteresseerde MT praktijken van het MSG Science Netwerk Fysiotherapie,
 • overige  NVMT leden

VU-vertegenwoordiging

 • Rogier de Best (Lid MSG science Netwerk Fysiotherapie + onderdeel promotie)
 • dr. Wendy Scholten-Peeters
 • prof. dr. Michel Coppieters
 • dr. René Castien

Contactpersoon en aanmelding: Rogier de Best  rDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Rogier de Best 683x1024

Achtergrond
Om de veiligheid van manuele therapie in de cervicale regio te waarborgen heeft de International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists een screeningsinstrument ontwikkeld: het ‘IFOMPT framework’. Dit framework is gebaseerd is op de beste beschikbare wetenschappelijke evidentie. Momenteel ontbreekt echter kennis naar de methodologische kwaliteit van dit framework. In deze studie willen we de inter-beoordelaars betrouwbaarheid van het framework tussen manueeltherapeuten onderzoeken. Alle deelnemende manueeltherapeuten ontvangen een specifieke training in het gebruik van het framework.

Accreditatie: bij deelname aan onderzoek:  8 punten kwaliteitsdeel CKR

Status project:  lopend onderzoek   

Back2Action Kwalitatief Onderzoek

B2A logoBack2Action

Kwalitatieve onderzoeken

Naast de data verzameling van de RCT zijn de onderzoekers van Back2Action bezig met het uitvoeren van twee kwalitatieve studies.

Eén studie om inzicht te krijgen hoe fysiotherapeuten het begeleiden van de online (psychologische) interventie ervaren. Hiervoor zijn 15 fysiotherapeuten uit de interventie groep geïnterviewd.

Daarnaast is er een kwalitatieve studie onder patiënten uit de interventie groep gaande. In deze studie wordt gekeken hoe patiënten omgaan met hun langdurige klachten en of de online modules hierin een rol hebben gespeeld.

 

Fysiotherapie versus fysiotherapie plus e-health modules ter behandeling van herstel-belemmerende psychosociale factoren – een gerandomiseerde klinische studie

Link: www.back2action.nl  

Deelnemers: 

 • Geselecteerde praktijken van het MSG Science Netwerk Fysiotherapie

VU-vertegenwoordiging

 • Lisette Bijker (onderdeel promotie onderzoek)
 • dr. Wendy Scholten-Peeters
 • prof. dr. Michel Coppieters
 • prof. dr. Pim Cuijpers (Clinical Psychology)
 • Eva Poolman

Contactpersoon en aanmelding: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Eva Poolman RS 1

Hier treft u de de nieuwsbrief aan van Back2Action

Client informatie film

 

Achtergrond
Diverse psychosociale risicofactoren (zoals depressie, angst, somatisatie, kinesiophobia, catastroferen, en slechte pijn coping) belemmeren het herstel bij patiënten met rug en/of nekpijn. Fysiotherapeuten geven aan onvoldoende voorbereid te zijn om deze belemmerende factoren voor herstel te diagnosticeren en/of te beïnvloeden. Onze hypothese is dat een e-health programma gericht op deze (voor de individuele patiënt relevante) risicofactoren een meerwaarde is wanneer ‘blended’ met usual care fysiotherapie. Om deze hypothese te toetsen wordt een RCT uitgezet met 260 patiënten, gerecruteerd en behandeld via ~30 eerstelijns fysiotherapie praktijken uit het MSG Science Network Fysiotherapie.
Lees meer

 Aanvraag METC:  Goedgekeurd door METC VUmc 2017.286 op 25 oktober 2017

Participerende  organisaties:  Praktijken MSG Science Netwerk Fysiotherapie

Publicaties: In voorbereiding 

 

The physiotherapist’s perspective on and experiences towards a more activating and less hands-on treatment of patients with chronic low back pain

Project titel: How does the physiotherapist manage to activate and reassure patients with low back pain?

 

Deelnemers:

 • Geïnteresseerde praktijken van het MSG Science Netwerk Fysiotherapie    Vu AMC

 VU-vertegenwoordiging / begeleiding

 • Marianne Donker, PhD
 • dr. Raymond Ostelo (VU, Health Sciences; Epidemiology and Biostatistics)

Contactpersoon en aanmelding: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Achtergrond
The Guideline of the professional association KNGF for low back pain (Staal et al 2017) describes the aims, timeline, numbers of treatments and the preferred treatments for low back pain. They stated that is important to hold back form passive treatment. The aims of the treatment have to focus on self-sustainability and activation of the patient. They advise to be reserved concerning electrotherapy, TENS and UKG due to a lack of evidence for these treatments. Although from research and evaluation of health care it appears that reassurance, activation and exercises is the best strategy to cope with low back pain. This is also the advice as mentioned in guidelines. This may contrast with the usual care of physiotherapist to treat musculoskeletal disorders such as low back pain by using hands on treatment like massage or manipulation to relieve complaints and pain. It is not yet known if and in what way the advice to stay active, to do exercises and to have more attention to self-management is integrated in the daily practice of physiotherapists, manual therapist and chiropractors. It is believed that therapist as well as patients have an intrinsic motivation to work and to be treated according to scientific knowledge and developing guidelines. For Low Back Pain is advised to reassure and activate the patient. Nevertheless, in daily practice reassurance and activation of patients may be not as easy as in sounds due to different hurdles in daily practice such as skills, habits, expectations of both patients and professionals, organization structure and finance. It is unknown what is the best way to implement new insights and guidelines in daily practice. Therefore, the experiences of therapists regarding the treatment of low back pain, with the focus on reassurance and activation may shed a light on this

Accreditatie: geen

Status project:  lopend onderzoek

Virtual Reality omgeving op de maximale bewegingsmogelijkheid bij mensen met a-specifieke nekpijn

Titel van het project : De invloed van het uitvoeren van een taak met externe focus in een Virtual Reality omgeving op de maximale bewegingsmogelijkheid bij mensen met a-specifieke nekpijn

Deelnemers:  Geïnteresseerde praktijken van het MSG Science Netwerk Fysiotherapie    

                    praktijken omgeving Rotterdam

Begeleiding: 

 • Maaike Kragting (onderzoeker i.o.)
 • Annelies Pool-Goudzwaard (VU, Amsterdam)

Contactpersoon en aanmelding: Maaike Kragting  Maaike kragting

Achtergrond: Mensen met nekpijn hebben vaak een beperkte ROM. Een deel van hen ervaart angst voor bewegen en is geneigd het (pijnlijke) bewegen te vermijden. Het effect van (fysiotherapeutische) behandeling op het bewegend functioneren is vooralsnog klein, daarom moet worden gekeken naar de mogelijkheden van innovatieve technieken als VR. VR wordt momenteel effectief ingezet om de aandacht te verleggen tijdens pijnlijke medische ingrepen. Het is echter nog onduidelijk of VR ook gebruikt kan worden om de focus van de nek af te halen en de bewegingsmogelijkheid te verbeteren bij mensen met nekpijn.

Accreditatie: geen

Status  project  lopend onderzoek, publicatie in voorbereiding

Variety trial

Titel van het project : Variety trial

Deelnemers:  Geïnteresseerde praktijken van het MSG Science Netwerk Fysiotherapie    

                    

Begeleiding: 

 • Syl Slatman (onderzoeker i.o.) Syl Slatman
 • Raymond Ostelo (VU, Amsterdam)

Contactpersoon en aanmelding:  Syl Slatman (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-29684200). 

Achtergrond:  In het kader van een promotieonderzoek naar het gebruik van fysiotherapie met geïntegreerde Virtual Reality (VR) therapie bij patiënten met complexe chronische lage rugpijn, zoeken wij eerstelijns fysiotherapeuten die een nieuw ontwikkelde behandeling willen testen. Deze fysiotherapeuten zullen door middel van loting ingedeeld worden in de experimentele groep (fysiotherapie met VR) of controle groep (reguliere fysiotherapie, zonder VR).
Wie zoeken wij?

Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar fysiotherapiepraktijken die:

• 1 á 2 fysiotherapeuten per praktijk kunnen laten deelnemen aan dit onderzoek, die:
o Geen ervaring hebben met het gebruik van VR als behandelinstrument én bij toewijzing in de controle groep bereid zijn om tijdens de voortgang van het onderzoek geen gebruik te maken van VR als behandelinstrument;
o Gemiddeld tenminste één nieuwe patiënt met chronische lage rugpijn per maand onder behandeling krijgen en op de hoogte zijn van de nieuwe KNGF richtlijn voor chronische lage rugpijn (2021);
o Bereid en gemotiveerd zijn om deel te nemen aan de scholingen (zie onder) en voor alle deelnemende patiënten enkele behandelgegevens te noteren.

Van deelnemende fysiotherapeuten in de experimentele groep wordt gevraagd om bij 4-6 patiënten per fysiotherapeut de nieuwe interventie te geven, waar VR een grote rol in speelt.
Van deelnemende fysiotherapeuten in de controle groep wordt gevraagd om bij 4-6 patiënten per fysiotherapeut de reguliere behandeling voor chronische lage rugpijn te geven, zonder gebruik te maken van VR.


Voor deelnemende fysiotherapeuten in de experimentele groep:
U krijgt kosteloos 2 VR-brillen per fysiotherapeut te leen om onze ontwikkelde interventie te testen, inclusief training om VR adequaat als behandelinstrument in te zetten.


Voor deelnemende fysiotherapeuten in de controle groep:
U krijgt de mogelijkheid om na voltooiing van het onderzoek dezelfde training over VR als behandelinstrument te ontvangen.

Verder:
o ontvangt u gratis scholing over chronische lage rugpijn en de behandeling van complexere patiënten. De experimentele groep ontvangt deze bij de start van het onderzoek, de controle groep bij het eind van het onderzoek;
o U draagt bij aan het in kaart brengen en verder verbeteren van de behandeling van patiënten met chronische lage rugpijn;
o U profileert uw praktijk onder patiënten, verwijzers en collega’s;

Accreditatie:  U kunt accreditatiepunten ontvangen voor deelname aan dit onderzoek

Status  project  lopend onderzoek 

Optimizing Physical functioning mEasuRement in Low Back Pain (OPERa-LBP)

Project titel: Optimizing Physical functioning mEasuRement in Low Back Pain (OPERa-LBP)

Link: 

Deelnemers:

 • Geïnteresseerde praktijken van het MSG Science Netwerk Fysiotherapie    Vu AMC
 • Reade Amsterdam

 VU-vertegenwoordiging / begeleiding

 • Alessandro Chiarotto (post-doc onderzoeker)
 • Annelies Jonkman (onderdeel promotie onderzoek)
 • Leo Roorda (Reade)
 • René Castien (VUMC, MSG Science Netwerk Fysiotherapie)
 • dr. Raymond Ostelo (VU, Health Sciences; Epidemiology and Biostatistics)
 • Caroline Terwee (VUMC, Edidemiology and Biostatistics)

 

Contactpersoon en aanmelding: Alessandro Chiarotto (Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Alessandro Chiarotto

Achtergrond
Physical functioning is the most important outcome domain to measure in patients with low back pain (LBP). OPERa-LBP is a clinimetric study that aims to assess a new computer-based and patient-reported instrument to measure physical functioning in LBP: the PROMIS Physical Function. This instrument takes advantages of recent developments in the field of psychometrics, namely item response theory, item banking and computerized adaptive testing. In this study, this new instrument will be compared to three well-established standard patient-reported instruments for physical functioning in low back pain: the Oswestry Disability Index, the Roland Morris Disability Questionnaire, and the Quebec Back Pain Disability Scale. More specifically, the measurement properties (i.e. validity, reliability and responsiveness) and feasibility of the four instruments will be compared to determine which one displays a better measurement performance.

Accreditatie: geen

Status project:  lopend onderzoek

Is er een verschil in (ge) conditioneerde pijn modulatie en temporale summatie tussen patiënten met acute enkelpijn en gezonde proefpersonen?

Het effect van (ge)Conditioneerde Pijn Modulatie (CPM) bij acuut enkelletsel

Link:

Doel: inventarisatie van fysiotherapeutische en manueeltherapeutische behandelwijze voor cervicale radiculopathie

Deelnemers: 

 • Alle geïnteresseerde praktijken van het MSG Science Netwerk Fysiotherapie

VU-vertegenwoordiging / begeleiding

 • dr. Wendy Scholten-Peeters
 • prof. dr. Michel Coppieters

Contactpersoon: Sjoerd Kielstra  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  sjoerd kielstra

Achtergrond

De perceptie en regulatie van pijn wordt beïnvloed door centrale pijn mechanismen. De intensiteit van de ervaren pijn wordt beïnvloed door de interactie tussen de faciliterende en inhiberende systemen van het centrale zenuwstelsel. Middels geconditioneerde pijn modulatie (CPM) test wordt het inhiberende systeem onderzocht. Uit eerder onderzoek blijkt dat dit systeem minder goed functioneert bij mensen met chronische pijnklachten, zoals chronische lage rug klachten, fibromyalgie en prikkelbaar darmsyndroom. Via temporale summatie van pijn (TSP) wordt de werking van het faciliterende systeem onderzocht. Patiënten met fibromyalgie lijken ook een verhoogde temporale summatie te hebben. Er zijn aanwijzingen dat een verhoogde TSP veranderingen in neurale processen kan bewerkstelligen wat kan leiden tot hyperalgesie en persisterende pijn. Het is niet duidelijk of deze centrale pijnmechanismen (inhiberende en exciterende) veranderen en in welke mate bij mensen met acute pijn, of dat dit pas in een later stadium optreedt. Het doel van dit onderzoek is dan ook onderzoeken of er een verschil bestaat tussen CPM en TSP bij mensen met acute pijn en gezonde proefpersonen. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen mogelijk tot nieuwe inzichten in pijnregulatie leiden bij mensen met acute pijn.

 

Accreditatie: geen

Status project:    lopend onderzoek

De verandering in pijndrempels bij patiënten met migraine

Veranderen pijndrempels over tijd bij patiënten met migraine? En verschillen de pijndrempels van patiënten met migraine van de deelnemers in de controlegroep?

Link: 

Deelnemers

 • Alle geïnteresseerde praktijken van het MSG Science Netwerk Fysiotherapie

VU-vertegenwoordiging / begeleiding

 • dr. René Castien
 • dr. Wendy Scholten-Peeters
 • prof. dr. Michel Coppieters

Contactpersoon en aanmelding: Tom Durge, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  tom Durge

Achtergrond
Uit eerder onderzoek is bekend dat er verschillen bestaan tussen mensen met chronische hoofdpijn en gezonde proefpersonen in de mate waarin pijnprikkels worden geremd in de hersenen. Bij mensen met chronische hoofdpijn zien we dat pijnprikkels veel minder worden geremd waardoor zij mogelijk constant hoofdpijn ervaren. Bij mensen met migraine is de verwachting dat de pijnprikkels alleen tijdens de migraine-aanval onvoldoende worden geremd in de hersenen. Tijdens de hoofdpijnvrije perioden is de verwachting dat dit niet verschilt van gezonde proefpersonen. Het doel van dit onderzoek is dan ook om te testen of pijndrempels bij proefpersonen met migraine pijn anders zijn dan bij proefpersonen zonder migraine.

Accreditatie: geen

Status project:  onderzoek afgerond

Publicatie:  Fluctuations in local and widespread mechanical sensitivity throughout the migraine cycle: a prospective longitudinal study (2020) Gwendolyne G. M. Scholten-Peeters, Michel W. Coppieters, Tom S. C. Durge and René F. Castien. Journal of Headache and Pain 21:16 https://doi.org/10.1186/s10194-020-1083-z

De invloed van bewegingsangst op impact van visuale distorsie op bewegingsuitslag van de nek

Beïnvloedt de mate van bewegingsangst de impact van distorsie van de visuele omgeving op de bewegingsuitslag van de nek in patiënten met nekpijn?

Link:

Deelnemers

 • Maaike Kragting (MSG Science Netwerk Fysiotherapie + onderdeel promotie)
 • Rekrutering van patiënten en meting in geselecteerde praktijken van het MSG Science Netwerk Fysiotherapie

VU-vertegenwoordiging / begeleiding

 • dr. Annelies Pool-Goudzwaard
 • prof. dr. Michel Coppieters

Contactpersoon: Maaike Kragting Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Maaike kragting

Achtergrond
Door de visuele feedback te manipuleren d.m.v. virtuele realiteit, toonden Harvie et al aan dat visuele feedback een invloed heeft op de hoeveelheid pijnvrije nek ROM in mensen met nekpijn. Het moment van pijn ervaring trad later op in de ROM indien de visuele feedback ‘vertraagd’ werd aangeboden, en trad sneller op indien de visuele feedback ‘versneld’ werd aangeboden. Het doel van dit onderzoek is om na te gaan of de mate van bewegingsangst een invloed heeft op de mate waarmee verandering van de visuele feedback een effect heeft op de pijnvrije ROM in patiënten met nekpijn. Deze studie is een voorbereidende studie om te exploreren of virtuele realiteit ingezet kan worden als behandelingsstrategie.

Accreditatie:

Status project:  lopend onderzoek

 

MATCH: Monitoring Athletes, Trainers, Coaches And Health professionals

Doel van dit project is het verbeteren van de (para)medische begeleiding van recreatieve en topsporters door kennis te ontwikkelen

rondom de volgende drie thema’s:  

 1. Vroegsignalering van geleidelijk ontstane blessures
 2. Return to Play (vrij vertaald: terugkeer in de sport na een blessure)
 3. Multidisciplinaire begeleiding van sporters

        

                                                                                                                   MATCH

Link: MATCH

Deelnemers

 • Angelo Richardson (HvA) en Janine Stubbe (HvA en Codarts).
 • praktijken van het ACNEF / MSG Science Netwerk Fysiotherapie

VU-vertegenwoordiging / begeleiding

    geen

Contactpersoon: Angelo Richardson

Achtergrond
 
In Nederland lopen sporters jaarlijks 3,7 miljoen blessures op, waarvoor in 1,4 miljoen gevallen medische behandeling gezocht wordt. Sportfysiotherapeuten, sportartsen en trainers willen het aantal sportblessures reduceren. Echter, tot op heden lukt dat onvoldoende. In het MATCH project staat het verbeteren van de begeleiding van recreatieve en topsporters centraal.Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van vier werkpakketten.  
(1)Ontwikkelen van het registratiesysteem: aan de hand van literatuuronderzoek en interviews met professionals wordt inzicht verkregen in welke variabelen tijdens het project geregistreerd moeten worden. 
(2)Registreren van gegevens over sporters: gedurende één jaar worden gegevens geregistreerd van sporters van het CTO Amsterdam en sporters (zowel recreatieve sporters als topsporters) die behandeld worden door sportartsen en sportfysiotherapeuten. 
(3)Analyseren van gegevens: de data ingevoerd door sportartsen, sportfysiotherapeuten, coaches en sporters worden aan elkaar gekoppeld en geanalyseerd.
(4)Opstellen van een sportmedisch protocol: na de registratieperiode vindt overleg plaats tussen de coaches, sportartsen, sportfysiotherapeuten en sporters om aan de hand van de, in de voorgaande werkpakketten, ontwikkelde kennis te komen tot een sportmedisch protocol binnen het CTO Amsterdam.

Accreditatie: nvt

Status project: in 2014 gestart, in 2016 afgerond met de volgende resultaten: 
* Een online registratiesysteem om geleidelijk ontstane sportblessures bij sporters te herkennen en om te bepalen wanneer een geblesseerde sporter weer trainings- of wedstrijdfit is.
* Een sportmedisch protocol dat de stappen beschrijft om te komen tot multidisciplinaire samenwerking.

Deelnemende organisaties: 
De volgende organisaties zijn bij het project betrokken: Vereniging voor Sportgeneeskunde, Nederlands Paramedisch Instituut, NLcoach, Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg, CTO Amsterdam, De Sportartsen Groep, ManualFysion, Hanzehogeschool Groningen/Universitair Medisch Centrum Groningen en VU Medisch Centrum. Het project is gefinancierd door een SIA RAAK Publiek subsidie.

Verhoogde immuunrespons bij patiënten met chronische nekpijn

Is er een verhoogde immuunrespons bij patiënten met chronische nekpijn?

link: 

Deelnemers:

 • Recrutering van patiënten in het MSG Science Netwerk Fysiotherapie

VU-vertegenwoordiging/begeleiding

 • Ivo Lutke Schipholt  (Lid MSG Science Netwerk Fysiotherapie + onderdeel promotie)
 • dr. Wendy Scholten-Peeters
 • prof. dr. Michel Coppieters

Contactpersoon en aanmelding: Ivo Lutke Schipholt  ivo lutke schipholt

Email:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Achtergrond
De laatste 15 jaar is het inzicht in de rol van het immuunsysteem bij chronische pijn spectaculair toegenomen. Het immuunsysteem is dan ook een therapeutisch target geworden van diverse behandelingen voor persisterende pijn. Of het immuunsysteem ook een rol speelt bij chronische musculoskeletale pijn is vrijwel onbekend. In dit cross-sectioneel onderzoek zal de immuunrespons in vitro, de ex-vivo concentratie cytokinen en het percentage/absolute aantallen lymfocyten subsets en monocyten worden bepaald en vergeleken worden tussen chronische nekpijn patienten, en patienten met een cervicale radiculopathie en gezonde proefpersonen. Het werven van proefpersonen zal in oktober 2018 starten, het is mogelijk om als praktijk of proefpersoon u aan te melden, dat doet u via contact met de coördinerend onderzoeker.

Accreditatie: geen

Status project: lopend onderzoek

Behandeling van patiënten met cervicale radiculopathie

Fysiotherapeutische en manueel therapeutische behandeling van patiënten met cervicale radiculopathie:
een nationale inventarisatie (NL)

Link:

Doel: inventarisatie van fysiotherapeutische en manueeltherapeutische behandelwijze voor cervicale radiculopathie

Deelnemers: 

 • Alle geïnteresseerde praktijken van het MSG Science Netwerk Fysiotherapie
 • leden NVMT/NVFS/NVOF/ NFP/ KNGF/Keurmerk FT 

VU-vertegenwoordiging / begeleiding

 • Marije Sleijser-Koehorst, MSc (Lid MSG Science Netwerk Fysiotherapie + onderdeel promotie)
 • dr. Wendy Scholten-Peeters
 • prof. dr. Michel Coppieters

Contactpersoon en aanmelding:  Marije Sleijser-Koehorst  Marije Sleijser

Achtergrond
Omdat het aantal gerandomiseerde klinische studies die de effectiviteit van FT/MT  voor cervicale radiculopathie nagaan beperkt is, wordt via een enquête (survey) nagegaan hoe fysio en manueeltherapeuten deze patiënten behandelen. De survey die gebruikt wordt is een vertaling van de gelijkaardige Engelstalige vragenlijst die door ~400 FT/MT ingevuld werd in Australië (Nee R, Jull G, MacDermid J, Coppieters M, in preparation). De vragenlijst wordt elektronisch toegestuurd naar therapeuten (SurveyMonkey) via mailings van o.a. VU Science Network Physiotherapy, NVMT, etc naar hun leden.

Accreditatie: geen

Status:    lopend project

Betrouwbaarheid van het conditioned pain modulation (CPM) effect

Betrouwbaarheid van het conditioned pain modulation (CPM) effect, geïnduceerd via de cold-pressor test versus de ischemie test procedure & Onderzoek of centrale pijn modulatie veranderd is bij patiënten met aspecifieke nekpijn.

Link:

Doel: Het testen van de betrouwbaarheid van het conditioned pain modulation (CPM) effect, geïnduceerd via de cold-pressor test versus deischemie test procedure. 

Deelnemers:  

 • Geïnteresseerde MT praktijken MSG Science Netwerk Fysiotherapie
 • Roland Reezigt (Lid MSG Science Netwerk Fysiotherapie)
 • Sjoerd Kielstra (Lid MSG Science Netwerk Fysiotherapie)

VU-vertegenwoordiging / begeleiding

 • dr. Wendy Scholten-Peeters
 • prof. dr. Michel Coppieters

Contactpersoon en aanmelding: Roland Reezigt Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Roland Reezigt

Achtergrond
Conditioned pain modulation is een courante techniek om veranderde centrale pijnmodulatie te objectiveren in patiënten met (persisterende) pijn. Er is echter weinig bekend welke conditioneringsstimulus (cold pressor test of ischemie test) het meest betrouwbare CPM-effect oplevert. De effectgrootte en betrouwbaarheid van beide paradigma’s worden getest in patiënten met nekpijn en gezonde participanten (controle). Deze studie is een voorbereidende studie op een vervolgstudie waarin het CPM-effect gebruikt zal worden als uitkomstmaat om het effect van manuele therapie na te gaan.

Accreditatie: geen 

Status project: lopend onderzoek

Delphi Studie vragenlijsten psychosociale factoren

Inventarisatie van meetinstrumenten om psychosociale risicofactoren voor ongunstig herstel te bepalen ter ondersteuning van het diagnosticeren en behandelen volgens KNGF-patiëntenprofielen voor mensen met rug- en nekpijn: een Delphi studie

Link:

VU vertegenwoordiging  

 • Lisette Bijker (promotie onderzoek)
 • Marije Sleijser (promotie onderzoek)
 • dr. Wendy Scholten-Peeters  
 • prof. dr. Michel Coppieters
 • prof. dr. Pim Cuijpers (Clinical Psychology) 
 • dr. Leonore de Wit (Clinical Psychology

Contactpersoon en aanmelden: Lisette Bijker  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  L Bijker

Achtergrond
Rugpijn, nekpijn, depressie en angst zijn vier aandoeningen uit de Top 10 op gebied van beperking in activiteiten. Daarnaast komen deze aandoeningen vaak samen voor: ongeveer 1/3 van de mensen met rug- en/of nekpijn heeft ook depressie en/of angst. De recent ontwikkelde KNGF-richtlijnen voor nek- en rugpijn beschrijven patiëntprofielen aan de hand van multivariabele gegevens uit het diagnostisch proces. Angst, depressie, bewegingsangst, catastroferen, somatisatie en self-efficacy vormen belangrijke onderdelen van deze patiëntprofielen aangezien de aanwezigheid van deze psychosociale factoren een specifiek fysiotherapeutisch beleid impliceert. De literatuur toont echter aan dat fysiotherapeuten moeite hebben met het inventariseren van deze psychosociale factoren. Richtlijnen bieden nauwelijks handvatten. Vreemd genoeg worden diverse vragenlijsten voor psychosociale risicofactoren die dikwijls gebruikt worden in de fysiotherapie nauwelijks gebruikt in de psychologie en vice-versa. Er is behoefte aan een inventarisatie van welke meetinstrumenten voorhanden zijn en het meest relevant en optimaal bruikbaar zijn in de fysiotherapiepraktijk om psychosociale risicofactoren in kaart te brengen. Deze informatie is nodig om toekomstig multivariabel diagnostisch onderzoek uit te voeren en effectiviteitsonderzoek naar de meerwaarde van fysiotherapeutische zorg gericht op deze psychosociale individuele factoren. Methode: Via een Delphi-studie worden nationale en internationale experts uit de fysiotherapie én psychologie gevraagd naar de meest bruikbare en relevante meetinstrumenten om eerstelijns fysiotherapeuten te helpen psychosociale factoren voor ongunstig herstel in kaart te brengen. Via 3 ronden wordt naar consensus gestreefd (75% overeenstemming tussen experts). Te verwachten resultaten: Een actuele inventarisatie en aanbeveling van de meest relevante en bruikbare meetinstrumenten per psychosociale risicofactor voor ongunstig herstel behorende bij de KNGF patiëntprofielen 3 (voor rugpijn) en C (voor nekpijn). Resultaten zullen beschikbaar worden gemaakt via meetinstrumentenzorg.nl.
Fysiotherapeuten die interesse hebben om deel te nemen aan de focusgroepen en/of de gerandomiseerde klinische trial kunnen zich aanmelden via het MSG Sciencenetwerk Fysiotherapie.

Fase 1: Drie rondes om een consensus te bereiken over een top 3 meest geschikte meetinstrumenten per psychosociale factor. De expertgroep bestaat uit nationale- en internationale wetenschappers en/of behandelaren op het gebied van aanhoudende nekpijn en/of rugpijn in combinatie met psychosociale factoren met meer dan 5 relevante publicaties op dit gebied.

Status Fase 1: Data analyse 

Fase 2: Een focusgroep voor patiënten om de top 3 vragenlijsten uit fase 1 te beoordelen op gebruiksvriendelijkheid.

 

Accreditatie: nvt

Status project:  publicatie in voorbereiding

 

Systematic review diagnostic tools to measure size, urinary flow, pelvic floor muscle function and dysfunctions in benign prostate hyperplasia

Systematic review of diagnostic tools eligible for use in primary physiotherapy care to measure size, urinary flow, pelvic floor muscle function and pelvic floor dysfunctions in patients with benign prostate hyperplasia.

Link:

Deelnemers:

 • Praktijken aangesloten bij MSG Science Netwerk Fysiotherapie

VU-vertegenwoordiging / begeleiding

 • Patrick Koops (Lid MSG Science Netwerk Fysiotherapie)
 • Riekie Beekman (Lid MSG Science Netwerk Fysiotherapie)
 • dr. Annelies Pool-Goudzwaard
 • Prof. dr. Michel Coppieters

Achtergrond
Alhoewel mannen met benigne prostaathyperplasie frequent de (bekken)fysiotherapeut bezoeken is het onduidelijk welke meetinstrumenten met de beste clinimetrische eigenschappen ter beschikking staan aan de  bekken)fysiotherapeut. Vooralsnog komen deze patiënten frequent terecht in de 2e lijn voor duur aanvullend urodynamisch onderzoek. Mogelijk is doelmatige substitutie van zorg mogelijk.

Accreditatie: geen

Status project: afgerond project

Publicaties:   2 verschillende publicaties in voorbereiding:1 met de uitkomstmaat bekkenbodem functie (BB) en de andere met de uitkomstmaat urineflow en grootte prostaat

Go4Safe

Go4Safe link

Link: www.veiligmanipuleren.nl

Doel: Risico inschatting op complicaties bij cervicale manipulaties: Interbeoordelaars betrouwbaarheid van het IFOMPT framework.

Deelnemers

 • Geïnteresseerde MT praktijken van het MSG Science Netwerk Fysiotherapie,
 • overige  NVMT leden

VU-vertegenwoordiging

 • Rogier de Best (Lid MSG science Netwerk Fysiotherapie + onderdeel promotie)
 • dr. Wendy Scholten-Peeters
 • prof. dr. Michel Coppieters
 • dr. René Castien

Contactpersoon en aanmelding: Rogier de Best  rDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Rogier de Best 683x1024

Achtergrond
Om de veiligheid van manuele therapie in de cervicale regio te waarborgen heeft de International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists een screeningsinstrument ontwikkeld: het ‘IFOMPT framework’. Dit framework is gebaseerd is op de beste beschikbare wetenschappelijke evidentie. Momenteel ontbreekt echter kennis naar de methodologische kwaliteit van dit framework. In deze studie willen we de inter-beoordelaars betrouwbaarheid van het framework tussen manueeltherapeuten onderzoeken. Alle deelnemende manueeltherapeuten ontvangen een specifieke training in het gebruik van het framework.

Accreditatie: bij deelname aan onderzoek:  8 punten kwaliteitsdeel CKR

Status project:  lopend onderzoek