Aanvraag ondersteuning MSG Science Netwerk Fysiotherapie

Aanvraag formulier voor ondersteuning van projecten door het MSG Science Netwerk Fysiotherapie.

Het MSG Science Netwerk Fysiotherapie biedt de mogelijkheid ondersteuning te verlenen aan onderzoek vanuit het praktijkveld of van onderzoeksinstituten. Deze ondersteuning bestaat o.a. uit  methodologische en logistieke ondersteuning. Een aanvraag voor financiële ondersteuning is niet mogelijk!

Wij willen u vragen de volgende administratieve gegevens voor aanmelding bij MSG Science netwerk Fysiotherapie in te vullen.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Voor meer informatie zie onze privacy verklaring.


NB vragen met een * dient u altijd te beantwoorden.

 

1   Informatie over project waar ondersteuning MSG Science Netwerk Fysiotherapie wordt aangevraagd

Doel:
Achtergrond:
Methode:
Verwacht resultaat:

1.9 Financiële verantwoordelijke van dit project


2 Projectgroep en evt. samenwerkingsverbanden

Samenstelling van projectgroep

Aantal projectmedewerkers

 


3 Gedetailleerde Onderzoek/Project informatie

Criteria:

1. Op welke wijze dragen de resultaten bij van het onderzoek aan de profilering van een of meerdere BI’s?

2. Waarin is dit project onderscheidend van de onderzoeksprojecten algemene fysiotherapie?

(Meer over de missie van het MSG Science Netwerk Fysiotherapie vindt u hier.)


Criterium: Waarin is dit project onderscheidend van de onderzoeksprojecten algemene fysiotherapie?Bijvoorbeeld: informed consent procedure, scholing, uitvoeren testen, invullen vragenlijsten.


Criterium: Waarin is dit project onderscheidend van de onderzoeksprojecten algemene fysiotherapie?


Bijvoorbeeld: Accreditatiepunten, scholing, gebruik van producten.


4 Informatie over projectaanvrager en instituut

 

 

 


5  Extra informatie of opmerkingen

Heeft na het invullen van dit formulier nog vragen of opmerkingen die u hierboven niet kwijt kon, dan kunt u dat hier beneden invullen.


Insturen

Wij vragen u het formulier volledig in te vullen en te uploaden via de knop "insturen" hieronder.
Mochten er nog gegevens ontbreken dan zal er gelegenheid geboden worden om dit in het formulier aan te vullen.
Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

  Ververs Captcha