Vertaling en cross-culturele adaptatie, en betrouwbaarheid en validiteit van de Nederlandstalige versie van de ‘Pictorial Fear of Activity Scale - Cervical’ voor patiënten met nekpijn.

Link: 

Deelnemers:

  • Geïnteresseerde praktijken van het MSG Science Netwerk Fysiotherapie voor het onderdeel validering en betrouwbaarheid.

 VU-vertegenwoordiging / begeleiding

  • Maaike Kragting ( MSG Science Netwerk Fysiotherapie + onderdeel promotie)
  • dr. Annelies Pool-Goudzwaard
  • prof. dr. Michel Coppieters

Achtergrond
Om angst voor bewegen te registreren bij patiënten met lage rugklachten wordt vaak de PHODA gebruikt (PHotographs of Daily Activities). Turk et al (2008) hebben eenzelfde vragenlijst ontwikkeld met 19 foto’s voor patiënten met nekpijn. De vragenlijst zal volgens de methode van Beaton vertaald en getoetst worden op face validiteit, feasibility en betrouwbaarheid. Vervolgens zal de construct validiteit gemeten worden onder patiënten met nekpijn aan de hand van de NDI, Tampa, FABQ en NPRS. Patiënten zullen geworven worden via praktijken aangesloten bij het MSG Science Netwerk Fysiotherapie.

Accreditatie: geen

Status project: afgerond onderzoek

 

Publicaties:  De PFacts is vertaald en door 120 nekpijn patiënten ingevuld. Publicaties is in voorbereiding