De NVFS vindt het belangrijk om sportfysiotherapeutisch onderzoek te stimuleren en hiermee een bijdrage te leveren aan de kwaliteit en ontwikkeling van het vakgebied. Dit doet de vereniging door het MSG Science Netwerk Fysiotherapie te ondersteunen 

Het MSG Science Netwerk Fysiotherapie heeft een bijdrage geleverd aan de volgende NVFS gerelateerde onderzoeken die op deze MSG site zijn terug te vinden. 

 

     

Het doel van het GRIP project is het verbeteren van de bedrijfsvoering van BVO’s door te onderzoeken op welke manier liesblessures bij profvoetballers voorkómen en effectiever behandeld kunnen worden.                                                                                        Status project: beeindigd juni 2017   

 

MATCH                                                                                                                                   

Doel van het project MATCH is het verbeteren van de (para)medische begeleiding van recreatieve en topsporters door kennis te ontwikkelen rondom de volgende drie thema’s:  

  1. Vroegsignalering van geleidelijk ontstane blessures
  2. Return to Play (vrij vertaald: terugkeer in de sport na een blessure)
  3. Multidisciplinaire begeleiding van sporters

 Status project: afgerond in 2018     

 

 knikknde knieen                                                                                                                  

Het onderzoeksproject ‘Vaste Grond voor Knikkende Knieën’ richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van de (sport)fysiotherapie door het ontwikkelen van een praktische tool, een prototype app die in het werkveld gebruikt kan worden als hulpmiddel voor sporthervatting bij revalidatie na een voorste kruisband (VKB) letsel.

Status project: afgerond