Webinar 'I-RECOVER' (2024)

Van 22 januari 2024 19:00 tot 22 januari 2024 21:30

Bij Webinar


 

MSG Science Netwerk Fysiotherapie
&
Master in Musculoskeletal Physiotherapy Sciences
nodigen u uit voor de webinar:

“I-RECOVER project chronische duizeligheid”

 

Ha Ngo 2De lezingen zullen afwisselend worden gepresenteerd door Hà Ngo, promovendus huisartsgeneeskunde betrokken bij het iRECOVER project

 

 

 

 

 

 

 

bart zwaneveld 2en door Bart Zwaneveld, manueel en orofaciaal fysiotherapeut.   

 

 

 

 

                                                           

Aan de orde komen de volgende onderwerpen: 

Met het I-RECOVER project is Vertigo Training, een online behandeling voor mensen met chronische duizeligheid, beschikbaar gesteld. Echter zal deze online training niet voor elke patient met chronische duizeligheid een oplossing bieden. De huisartsen bieden deze mogelijkheid aan als eerste stap in de behandeling in plaats van medicatie. Voor de fysiotherapeut is een rol weggelegd om mensen die deze online training hebben gevolgd en meer begeleiding nodig hebben dat aan te bieden.

De fysiotherapeut zal daarvoor kennis moeten hebben van duizeligheid, het vestibulair systeem, de vestibulaire revalidatie en vertigo training. Indien nodig kan door de huisarts of fysiotherapeut een in duizeligheid gespecialiseerde fysiotherapeut worden ingeschakeld. In deze webinar zal worden ingegaan op welk moment de gespecialiseerde fysiotherapeut in beeld komt.  

 


 

Kosten deelname:

Aanmelden:
U kunt zich aanmelden via de link op deze pagina.

Accreditatie:

Accreditatie bij het kwaliteitsregister is verleend voor register Algemeen Fysiotherapeut (2 punten)

 

aanmeldknop175