Veranderen pijndrempels over tijd bij patiënten met migraine? En verschillen de pijndrempels van patiënten met migraine van de deelnemers in de controlegroep?

Link: 

Deelnemers

  • Alle geïnteresseerde praktijken van het MSG Science Netwerk Fysiotherapie

VU-vertegenwoordiging / begeleiding

  • dr. René Castien
  • dr. Wendy Scholten-Peeters
  • prof. dr. Michel Coppieters

Contactpersoon en aanmelding: Tom Durge  tom Durge

Achtergrond
Uit eerder onderzoek is bekend dat er verschillen bestaan tussen mensen met chronische hoofdpijn en gezonde proefpersonen in de mate waarin pijnprikkels worden geremd in de hersenen. Bij mensen met chronische hoofdpijn zien we dat pijnprikkels veel minder worden geremd waardoor zij mogelijk constant hoofdpijn ervaren. Bij mensen met migraine is de verwachting dat de drukgevoeligheid alleen tijdens de migraine-aanval onvoldoende worden geremd in de hersenen. De vraag is of tijdens de hoofdpijnvrije perioden de drukpijn gevoeligheid verschilt van gezonde proefpersonen. Het doel van dit onderzoek is dan ook om te testen wat de drukgevoeligheid is bij proefpersonen met migraine in vergelijking met gezonde proefpersonen. De drukgevoeligheid wordt voor, tijdens en na de migraine aanval gemeten en in de  hoofdpijnvrije periode.  

Accreditatie: geen

Status project:  Onderzoek afgerond

Publicatie: Fluctuations in local and widespread mechanical sensitivity throughout the migraine cycle: a prospective longitudinal study (2020) Gwendolyne G. M. Scholten-Peeters, Michel W. Coppieters, Tom S. C. Durge and René F. Castien. Journal of Headache and Pain 21:16 https://doi.org/10.1186/s10194-020-1083-z