Back2Action

B2A logoBack2Action

Fysiotherapie versus fysiotherapie plus e-health modules ter behandeling van herstel-belemmerende psychosociale factoren – een gerandomiseerde klinische studie

Link: www.back2action.nl  

Deelnemers: 

 • Geselecteerde praktijken (~30) van het MSG Science Netwerk Fysiotherapie

VU-vertegenwoordiging

 • Lisette Bijker (onderdeel promotie onderzoek)
 • dr. Wendy Scholten-Peeters
 • prof. dr. Michel Coppieters
 • prof. dr. Pim Cuijpers (Clinical Psychology)
 • Eva Poolman

Contactpersoon en aanmelding: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Eva Poolman RS 1

Hier treft u de de nieuwsbrief aan van Back2Action

Client informatie film

 

Achtergrond
Diverse psychosociale risicofactoren (zoals depressie, angst, somatisatie, kinesiophobia, catastroferen, en slechte pijn coping) belemmeren het herstel bij patiënten met rug en/of nekpijn. Fysiotherapeuten geven aan onvoldoende voorbereid te zijn om deze belemmerende factoren voor herstel te diagnosticeren en/of te beïnvloeden. Onze hypothese is dat een e-health programma gericht op deze (voor de individuele patiënt relevante) risicofactoren een meerwaarde is wanneer ‘blended’ met usual care fysiotherapie. Om deze hypothese te toetsen wordt een RCT uitgezet met 260 patiënten, gerecruteerd en behandeld via ~30 eerstelijns fysiotherapie praktijken uit het MSG Science Network Fysiotherapie.
Lees meer

 

Accreditatie bij deelname onderzoek: 8 punten kwaliteitsdeel CKR bij inclusie van 8 patiënten

Status project: start inclusie patiënten

Een praktijk van het MSG Science Netwerk Fysiotherapie kan deelnemen als er minimaal twee fysiotherapeuten werkzaam zijn met een masteropleiding. Fysiotherapeuten met een specialisatie in de psychosomatiek worden uitgesloten voor deelname.
Aantal patiënten: we verwachten minimaal 13 patiënten per deelnemende praktijk te kunnen includerenInclusieperiode: Maart 2017 t/m September 2018 

Lees meer

Aanvraag METC:  Goedgekeurd door METC VUmc 2017.286 op 25 oktober 2017

Hoofdvraagstelling: Om de effectiviteit van fysiotherapie plus een online interventie die zich richt op psychosociale prognostische factoren te vergelijken met reguliere fysiotherapie op ervaren beperking, voor patiënten die een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van aanhoudende lage rugpijn of nekpijn

Design: Een enkelblind, multi-center, gerandomiseerd klinische studie met twee armen wordt uitgevoerd (RCT). De studie is ontwikkeld conform de CONSORT verklaring. 

Deelnemers:  Deelnemers van 18 jaar of ouder, met aspecifieke lage rugpijn of nekpijn gedurende minimaal zes weken en met psychosociale factoren die leiden tot een verhoogd risico op het ontwikkelen van aanhoudende pijn, komen in aanmerking om mee te doen aan de studie. Binnen deze RCT worden 260 deelnemers geïncludeerd, verdeeld over 20 praktijken.

Meetinstrumenten en uitkomstmaten:  Primaire uitkomstmaten: Beperking (gemeten door de Neck Disability Index voor patienten met nekpijn en de Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire voor patienten met lage rugklachten) en Ervaren Herstel gemeten met de Global Perceived Effect scale. Secundaire uitkomstmaten: Pijn intensiteit, Depressie symptomen, Angst symptomen, Bewegingsangst, Pijn catastroferen, Kwaliteit van leven, Pijn coping en Self-efficacy

Fase onderzoek: Voorbereidende fase. Let op: wilt u meewerken aan dit onderzoek of meer informatie? Mail dan de coordinerend onderzoeker: Lisette Bijker via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Participerende  organisaties:  Praktijken MSG Science Netwerk Fysiotherapie

Publicaties:  Bijker L, de Wit L, Cuijpers P, Poolman E, Scholten-Peeters G, Coppieters MW. Back2Action: effectiveness of physiotherapy blended with eHealth consisting of pain education and behavioural activation versus physiotherapy alone-protocol for a pragmatic randomised clinical trial for people with subacute or persistent spinal pain. BMJ Open. 2022 Jan 7;12(1):e050808. doi: 10.1136/bmjopen-2021-050808. PMID: 34996786; PMCID: PMC8744098. 

 

Pictorial Fear of Activity Scale - Cervical

Vertaling en cross-culturele adaptatie, en betrouwbaarheid en validiteit van de Nederlandstalige versie van de ‘Pictorial Fear of Activity Scale - Cervical’ voor patiënten met nekpijn.

Link: 

Deelnemers:

 • Geïnteresseerde praktijken van het MSG Science Netwerk Fysiotherapie voor het onderdeel validering en betrouwbaarheid.

 VU-vertegenwoordiging / begeleiding

 • Maaike Kragting ( MSG Science Netwerk Fysiotherapie + onderdeel promotie)    Maaike kragting
 • dr. Annelies Pool-Goudzwaard 
 • prof. dr. Michel Coppieters

Achtergrond
Om angst voor bewegen te registreren bij patiënten met lage rugklachten wordt vaak de PHODA gebruikt (PHotographs of Daily Activities). Turk et al (2008) hebben eenzelfde vragenlijst ontwikkeld met 19 foto’s voor patiënten met nekpijn. De vragenlijst zal volgens de methode van Beaton vertaald en getoetst worden op face validiteit, feasibility en betrouwbaarheid. Vervolgens zal de construct validiteit gemeten worden onder patiënten met nekpijn aan de hand van de NDI, Tampa, FABQ en NPRS. Patiënten zullen geworven worden via praktijken aangesloten bij het MSG Science Netwerk Fysiotherapie.

Accreditatie: geen

Status project: afgerond onderzoek

 

Publicaties: Kragting M, Voogt L, Neijenhuijs KI, Pool-Goudzwaard AL, Coppieters MW. Cross-cultural adaptation and validation of the Dutch language version of the Pictorial Fear of Activity Scale - Cervical. BMC Musculoskelet Disord. 2020 Oct 28;21(1):708. doi: 10.1186/s12891-020-03724-1. PMID: 33115471; PMCID: PMC7594286.

GRIP: Grip groin injury prevention study

Het doel van het GRIP project is het verbeteren van de bedrijfsvoering van BVO’s door te onderzoeken op welke manier liesblessures bij profvoetballers voorkómen en effectiever behandeld kunnen worden.                                                                                                                                                                                                                                       GRIP

Link: www.hva.nl/project-grip

Deelnemers

 • onderzoekers lectoraat Sportzorg Hogeschool Amsterdam
 • hoofdonderzoeker: mw A.M.C. van Bijsterveldt
 • praktijken van het ACNEF / MSG Science Netwerk Fysiotherapie

VU-vertegenwoordiging / begeleiding

    geen

Contactpersoon: A.M.C. van Beijsterveldt Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Achtergrond 
In het betaald voetbal zijn blessures een groot probleem vanwege diverse negatieve gevolgen. Blessures leiden bijvoorbeeld tot een jaarlijkse kostenpost van 20 miljoen euro bij Betaald Voetbal Organisaties (BVO’s) in Nederland. Eén van de veelvoorkomende blessures is een liesblessure. Deze blessure vergt een langdurig hersteltraject. Bovendien hebben voetballers een verhoogd risico op een nieuwe liesblessure als ze hersteld zijn van een eerdere liesklacht. De drie onderzoeksvragen zijn: 
Hoeveel voetballers lopen gedurende één voetbalseizoen een liesblessure op?
Welke risicofactoren op speler- en clubniveau spelen een rol bij het ontstaan van deze liesblessures?
Welke behandeling is het meest effectief bij spelers met liesblessures?

Accreditatie: nvt

Status project: beeindigd juni 2017

Deelnemende organisaties: 
Naast deelnemende BVO’s zijn de volgende organisaties bij het project betrokken: Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg (NVFS), Vereniging voor Fysiotherapeuten binnen het Betaald Voetbal (VFBV), Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG), College van Clubartsen en Consulenten (CCC), TNO en Nederlands Paramedisch instituut (NPi).

Publicatie: zie publicatie lijst

 

Vaste Grond Voor Knikkende Knieën

Het onderzoeksproject ‘Vaste Grond voor Knikkende Knieën’ richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van de (sport)fysiotherapie door het ontwikkelen van een praktische tool, een prototype app die in het werkveld gebruikt kan worden als hulpmiddel voor sporthervatting bij revalidatie na een voorste kruisband (VKB) letsel.

                                                                                                                           knikknde knieen

Link: https://www.han.nl/onderzoek/werkveld/projecten/vaste-grond-knikkende-kni/

Deelnemers

 • Lectoraat Musculoskeletale revalidatie HAN (Bart Staal) en Codarts 

 • onderzoeker Inge van Haren (HAN)
 • Codarts
 • praktijken van het ACNEF / MSG Science Netwerk Fysiotherapie

VU-vertegenwoordiging / begeleiding

    geen

Contactpersoon: Inge van Haren  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Achtergrond
Een uitdaging van de sportfysiotherapeut is om de patiënt zo snel mogelijk, maar zonder kans op nieuw letsel, terug op het sportveld te krijgen. Er bestaan geen eenduidige criteria op basis waarvan de sportfysiotherapeut de sporter goed kan adviseren of het veilig is het sporten te hervatten of dat er nog verder gerevalideerd moet worden.
Doel van dit onderzoek is om antwoord te krijgen op de vraag hoe het proces van sporthervatting vormgegeven kan worden bij sporters die revalideren na een VKB letsel. Om dit te realiseren zijn er een drietal projectdoelstellingen opgesteld:

 • het in kaart brengen van factoren op basis waarvan sportfysiotherapeuten kunnen inschatten of een sporter na een VKB revalidatie het sporten weer kan hervatten;
 • het ontwikkelen van een predictieregel op basis van deze factoren, waarmee de kans op sporthervatting op het niveau van voor de blessure is te voorspellen;
 • het ontwikkelen van een (prototype) online tool die door de sportfysiotherapeut gebruikt kan worden om de kans op veilige sporthervatting te berekenen.


Met deze doelstellingen wordt beoogd om het handelen van de sportfysiotherapeut beter te onderbouwen, waardoor effectieve, maar ook efficiënte zorg wordt geleverd 

Accreditatie:  8 accreditatiepunten bij deelname aan onderzoek voor zowel het KNGF als het Keurmerk. (registers algemeen of sport)

Status project: afgerond onderzoek

Deelnemende organisaties: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Codarts, Radboudumc (afdeling Health Evidence en IQ Healthcare) Sport Medisch Centrum Papendal PMI Rembrandt KneeSearch NVFS