MSG Nieuwsbrief april

img
img
© Fysiopraxis
Interview in Fysiopraxis
In het maart-nummer van Fysiopraxis is een interview opgenomen met Michel Coppieters, Wendy Scholten-Peeters en René Castien over de activiteiten en projecten van het MSG Science Netwerk Fysiotherapie. U kunt hier het volledige verslag lezen.
Capita Selecta nieuwe opzet
img
Zoals u misschien gemerkt heeft is er voor een andere opzet gekozen van de Capita Selecta lezingen. De Capita Selecta lezing wordt nu zodanig ingedeeld dat in het eerste gedeelte een presentatie over recent onderzoek wordt gegeven door een hoogleraar/onderzoeker. In het tweede gedeelte van de Capita Selecta lezing krijgen onderzoekers de gelegenheid hun onderzoeksproject te presenteren met de mogelijkheid daar uw medewerking voor te vragen. Zo proberen we zowel recente wetenschappelijke ontwikkelingen als ook het wetenschappelijk onderzoek meer naar de praktijk te brengen voor een groter publiek. De Capita Selecta lezing die prof. dr. Evert Verhagen samen met drie promovendi heeft gegeven op 13 maart jl. heeft laten zien dat deze opzet voldoet aan de verwachtingen en waren de reacties van de MSG leden positief.
       
img
Start Scholingscommissie
In april heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden van de scholingscommissie van het MSG Science Netwerk Fysiotherapie met als leden: Hans Bloo, Jelle Olde Riekerink en René Castien. De scholingscommissie zal o.a. zorgdragen voor de inhoudelijke en logistieke organisatie van de Capita Selecta lezingen en het jaarlijks MSG Symposium.
Capita Selecta lezing low back pain: call for action
img
Op dinsdag 5 juni aanstaande zal prof. Maurits van Tulder een overzicht presenteren van een reeks van drie artikelen over lage rugpijn wereldwijd die zijn gepubliceerd in The Lancet in maart 2018. Een uitgelezen mogelijkheid om meer over de achtergronden van dit onderwerp te weten te komen en de auteur over dit onderwerp vragen te stellen. Na deze lezing zal Alesandro Chiarotto, promovendus, een presentatie houden over zijn onderzoek over lage rugklachten: ‘Optimizing Physical functioning mEasuRement in Low Back Pain (OPERa-LBP)’.
Voor dit onderzoek vraagt hij medewerking van MSG Science Netwerk Fysiotherapie leden.
De lezing is geacrediteerd voor 2 punten.
       
Direct aanmelden
Stand van zaken MSG-projecten
img
Update Back2Action
Fysiotherapeuten gezocht met interesse in eHealth om patiënten met nekpijn en bijkomende psychosociale factoren (blended) te behandelen.
Voor het onderzoek Back2Action wordt uw medewerking gevraagd om de effectiviteit te toetsen van een recent ontwikkeld eHealth programma toegevoegd aan reguliere fysiotherapie. De eHealth interventie is gebaseerd op de principes van gedragsactivatie en pijneducatie.
Binnenkort starten we met het trainen van de deelnemende fysiotherapeuten in het gebruik van het programma en daarna kan de inclusie van de patiënten starten.
Als lid van het MSG Science Netwerk kunt u zich voor informatie en/of deelname aan dit onderzoek aanmelden bij  Lisette Bijker.  
 
Meer info over MSG-projecten
Update Go4safe
img
De screening is een belangrijk onderdeel van het manueel therapeutisch proces. Bij de screening van patiënten met hoofd- en nekpijn wordt het IFOMPT-framework geadviseerd. Hiermee wordt een inschatting gemaakt over het mogelijke risico op een ernstige complicatie na een cervicale manipulatie. Maar over het IFOMPT-framework zijn nog geen gegevens bekend m.b.t. de betrouwbaarheid en validiteit. In Juli 2017 is het Go4safe onderzoek van start gegaan, In dit onderzoek wordt de betrouwbaarheid en validiteit van het IFOMPT-framework in kaart gebracht en draagt hiermee bij aan de veiligheid van manuele therapie in de cervicale regio. Inmiddels hebben al 75 proefpersonen deelgenomen. Maar er zijn meer hoofd- en nekpijn patiënten nodig die gescreend moeten worden. Dus als u wilt bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek, met als doel de veiligheid van manuele therapie te verbeteren, geef u dan op via www.veiligmanipuleren.nl/aanmelden en dan komen wij graag bij langs om toelichting te geven over het onderzoek en bieden u een geaccrediteerde scholing aan over het IFOMPT-framework.
Update conditioned pain modulation
Het onderzoek naar verschillen in conditioned pain modulation effect tussen patiënten met acute laterale enkelpijn en gezonde proefpersonen is uitgebreid met metingen naar het temporal summation effect.
Hierdoor worden zowel de inhiberende als faciliterende pijnmechanismen in kaart gebracht.
Meld u aan als lid van het MSG Science Netwerk
img
Registeren

U kunt zich hier aanmelden als lid van het MSG Science Netwerk Fysiotherapie.


 
Registreren MSG
Wie zijn wij?
 
img
Landelijk samenwerkingsverband. ‘MSG Science Netwerk Fysiotherapie' is een landelijk samenwerkingsverband tussen de MSG-groep (NVMT, NVFS, NVOF, NVBF en NFP), de Leerstoel Musculoskeletale Fysiotherapie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, en fysiotherapeuten in het werkveld. 
img
© MSG Science Netwerk 2018

Is deze email niet leesbaar? Klik hier
img img
Powered by AcyMailing