MSG Lustrum Symposium 2022 “On the move!”

onthemove 300pxOp 7 april 2022 zal het MSG symposium in het kader staan van onderzoek dat door het MSG Science Netwerk Fysiotherapie is ondersteund en waaraan leden van het MSG Science Netwerk Fysiotherapie hebben meegewerkt. De aftrap zal worden gegeven door Richard Jaspers, hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam met een inspirerende lezing over pijn, bewegen en het brein.
Daarna zullen in 3 opeenvolgende sessies, onder leiding van dr. Wendy Scholten-Peeters, dr. Igor Tak en prof. Annelies Pool-Goudzwaard, onderzoeken worden gepresenteerd door onderzoekers/promovendi die door het MSG SNF zijn ondersteund. Onderzoek waar we als MSG Science Netwerk Fysiotherapie trots op mogen zijn! Interessante onderwerpen en resultaten zullen worden besproken die zullen leiden tot innovatie in de behandeling van musculoskeletale klachten.
De dag wordt afgesloten met een lezing van prof. Michel Coppieters met een terugblik en vooruitzicht naar MSG gerelateerd onderzoek.

Meer informatie en aanmelden

qrcode www.msg sciencenetwerk.nl 2

Capita Selecta lezingen in 2022

 

Lezing Tinnitus en Hoofdpijn

8 februari, aanvang 19.00 uur (online lezing)

Op dinsdag 8 februari staat de volgende Capita Selecta lezing gepland. Deze online Capita Selecta lezing zal weer uit 2 delen bestaan. De eerste presentatie wordt verzorgd door dr. Annemarie van der Wal en staat in het teken van haar thesis “Tinnitus and temporomandibular disorders : a study on the effectiveness of conservative temporomandibular treatment on tinnitus”. Annemarie van der Wal is kort geleden gepromoveerd op dit onderwerp en is momenteel werkzaam bij het ACTA, Amsterdam. Haar promotor, prof. dr. Willem De Hertogh zal in de tweede presentatie ingaan op huidige ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek en behandeling van hoofdpijn.
Accreditatie is aangevraagd voor 2 punten (Keurmerk en Kwaliteitsregister).

Meer informatie vindt u hier.

Over de volgende Capita Selecta lezingen in 2022 hopen wij u binnenkort weer te informeren.

qrcode www.msg sciencenetwerk.nl 1

Scholing over regelgeving en rekrutering

Aanmelding voor scholing over regelgeving en rekrutering medisch wetenschappelijk onderzoek

scholing

Een van de grote uitdagingen voor de fysiotherapie is om het vakgebied wetenschappelijk verder te  onderbouwen en daarmee een groter maatschappelijk draagvlak te bieden. Dat is makkelijker  gezegd dan gedaan: voor het uitvoeren en succesvol afronden van medisch wetenschappelijk onderzoek is, naast de benodigde financiële middelen, de medewerking  van patiënten en  behandelaars onontbeerlijk. Dat laatste vormt een groot probleem: ongeveer de helft van het aantal RCT’s behaalt op tijd de beoogde inclusie van patiënten en wordt een verlenging van de studie aangevraagd (Sully 2013). Daarom wordt ook gepleit om bij de opzet van onderzoek een bedrijfsmatige aanpak voor het onderdeel rekrutering te introduceren (McDonald 2011). 

In deze scholing zal de Nederlandse wet- en regelgeving over medisch wetenschappelijk onderzoek worden besproken. Daarin zal vooral aandacht worden besteed aan het volgen van de procedures die vereist zijn om de patiënt volledig te informeren over het onderzoek. 

De scholing zal verder ingaan op het rekruteren van potentiële deelnemers voor onderzoek. Dit blijkt bij elk onderzoek van cruciaal belang te zijn: het werven van voldoende patiënten. Voor dit onderwerp is toenemende belangstelling en wordt er ook veel over dit onderwerp gepubliceerd (Townsend 2015, Donovan 2014). In deze scholing zal worden stilgestaan bij de in de literatuur onderzochte rekrutering strategieën en bekende valkuilen in medisch wetenschappelijk onderzoek. Maar ook worden onderzoekers en behandelaars ook aangespoord om strategieën te bedenken die kunnen helpen bij het rekruteren van potentiële deelnemers.
Vanwege het belang van deze scholing voor het uitvoeren van medisch wetenschappelijk onderzoek worden geregistreerde leden van het MSG Science Netwerk Fysiotherapie geacht deze scholing binnen 2 jaar te hebben gevolgd. Aan deze scholing zijn voor geregistreerde MSG Science Netwerk leden geen kosten verbonden.  

  • Korte beschrijving van literatuur en de regelgeving die van toepassing is bij het rekruteren van patiënten
  • Wat zijn valkuilen bij uitvoering van patiënten onderzoek?
  • Welke strategie kan je hanteren als onderzoeker bij de optimalisatie van de rekrutering van patiënten?
  • Welke strategie kan je hanteren als uitvoerend practicus bij de rekrutering van patiënten?
  • Communicatie tussen onderzoeker en uitvoerend practicus.
  • Samenvatting en afsluiting 

NB Er is ruimte voor 20 aanmeldingen!

De volgende bijeenkomsten staan gepland in het voorjaar 2022. 

Accreditatie: 6 punten voor de registers NVMT, NVFS, NFP, NVOF en algemeen fysiotherapie

Nieuwe publicaties over onderzoek

Nieuwe publicaties over onderzoek van het MSG Science Netwerk Fysiotherapie.   

We zijn zeer verheugd met de recente publicaties van onderzoek dat is ondersteund vanuit het MSG Science Netwerk Fysiotherapie. Dank aan alle collega's die hebben bijgedragen aan deze onderzoeken. 

Het betreft het Go4Safe onderzoek van Rogier de Best naar de betrouwbaarheid van de screening volgens de IFOMPT richtlijn.  Deze publicatie is te verkrijgen via deze link  https://academic-oup-com.vu-nl.idm.oclc.org/ptj/advance-article/doi/10.1093/ptj/pzab166/6309589

Het onderzoek naar de validiteit van de pressure pain thresholds middels de digitale en analoge algometer is  gepubliceerd in the Journal of Headache and Pain. Deze publicatie is via deze link verkrijgbaar: https://thejournalofheadacheandpain.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s10194-021-01278-8.pdf

Indienen aanvraag voor ondersteuning onderzoek

Indienen aanvraag voor ondersteuning onderzoek door MSG Science Netwerk Fysiotherapie

Het MSG Science Netwerk Fysiotherapie heeft als een van de doelen het bevorderen van op een verantwoorde manier wetenschappelijk onderzoek doen op het gebied van fysiotherapeutische diagnostiek en behandeling. Naast logistieke ondersteuning kunt u ook bij het MSG Science Netwerk Fysiotherapie advies of begeleiding aanvragen bij het ontwerp van wetenschappelijk onderzoek.  De aanvraag voor logistieke ondersteuning, advies of begeleiding bij het ontwerp van wetenschappelijk onderzoek moet aan de volgende criteria voldoen:   

 • relevantie van het onderzoek voor het specialistisch (MSG) vakgebied

 • een onderzoekvraag die wetenschappelijk onderbouwd is.

Een aanvraag kunt u insturen naar aanvraag ondersteuning onderzoek MSG  De stuurgroep van het MSG Science Netwerk Fysiotherapie zal uw aanvraag in behandeling  nemen en daarover binnen 8 weken een besluit over nemen.  

 

Fysiotherapeuten gezocht voor deelname aan eHealth project.

Fysiotherapeuten gezocht voor deelname aan eHealth project.

back2actionlogo200

Fysiotherapeuten en psychologen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hebben de handen ineengeslagen om een eHealth programma (genaamd Back2Action) te ontwikkelen om fysiotherapeuten en patiënten te ondersteunen in de behandeling.

De cursus is gebaseerd op de principes van gedragsactivatie en pijneducatie. Binnenkort start het onderzoek naar de effectiviteit van deze behandelmethode toegevoegd aan uw reguliere behandeling.  Bent u, met uw fysiotherapiepraktijk geïnteresseerd in deelname zodat u als een van de eerste gebruik kunt maken van deze interventie (incl. exclusieve training)? Kijk dan op www.back2action.nl of mail Eva Poolman via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor meer informatie en/of deelname

Meer info.....