Capita Selecta Lezing Back2Action 15 juni a.s.

 

B2A logo

Het Back2Action project is als een van de eerste projecten gestart met ondersteuning vanuit het MSG Science netwerk fysiotherapie. Het betreft een onderzoek naar de effectiviteit van een online cursus plus fysiotherapie voor patiënten met lage rug- en nekklachten die een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van aanhoudende pijn. Vele collega's van het netwerk hebben in deze studie een bijdrage geleverd aan de rekrutering van patienten en het uitvoeren van de geprotocolleerde behandeling. 

Op deze Capita Selecta lezing op 15 juni a.s. (19.00 uur- 21.30 uur) wordt u op de hoogte gebracht van de resultaten en laatste ontwikkelingen van het Back2Action project.  

Naast presentaties over het Back2Action onderzoek door dr. Wendy Scholten-Peeters en Eva Poolman (onderzoeker) zullen ook fysiotherapeuten en een patiënt aan het woord komen die hebben deelgenomen aan het Back2Action onderzoek. 

Het volledige programma van deze Capita Selecta lezing treft u verderop op de MSG science netwerk fysiotherapie website.  

Na afloop van de Capita Selecta lezing is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te spreken onder het genot van een drankje en een hapje.

 

 

  

Terugblik op MSG Symposium 2023 “Hoofdzaken”

symposium 900px

Het MSG symposium "Hoofdzaken" is dit jaar door meer dan 100 mensen bezocht. Door de combinatie van presentaties en workshops is het mogelijk gemaakt voor deelnemers om wetenschappelijke informatie direct toepasbaar te maken voor de praktijk. Met dank aan alle sprekers die een bijdrage hebben geleverd aan het symposium: dr. Edwin Goedhart, bondsarts KNVB, prof dr. Ghizlane Aarab ACTA, Amsterdam, Aniek Nagtzaam, MSc en Andreas Amons PhD i.o. en de voorzitter van de dag dr. WendyScholten-Peeters.

Scholing over regelgeving en rekrutering

scholing

Een van de grote uitdagingen voor de fysiotherapie is om het vakgebied wetenschappelijk verder te  onderbouwen en daarmee een groter maatschappelijk draagvlak te bieden. Dat is makkelijker  gezegd dan gedaan: voor het uitvoeren en succesvol afronden van medisch wetenschappelijk onderzoek is, naast de benodigde financiële middelen, de medewerking  van patiënten en  behandelaars onontbeerlijk. Dat laatste vormt een groot probleem: ongeveer de helft van het aantal RCT’s behaalt op tijd de beoogde inclusie van patiënten en wordt een verlenging van de studie aangevraagd (Sully 2013). Daarom wordt ook gepleit om bij de opzet van onderzoek een bedrijfsmatige aanpak voor het onderdeel rekrutering te introduceren (McDonald 2011). 

In deze scholing zal de Nederlandse wet- en regelgeving over medisch wetenschappelijk onderzoek worden besproken. Daarin zal vooral aandacht worden besteed aan het volgen van de procedures die vereist zijn om de patiënt volledig te informeren over het onderzoek. 

De scholing zal verder ingaan op het rekruteren van potentiële deelnemers voor onderzoek. Dit blijkt bij elk onderzoek van cruciaal belang te zijn: het werven van voldoende patiënten. Voor dit onderwerp is toenemende belangstelling en wordt er ook veel over dit onderwerp gepubliceerd (Townsend 2015, Donovan 2014). In deze scholing zal worden stilgestaan bij de in de literatuur onderzochte rekrutering strategieën en bekende valkuilen in medisch wetenschappelijk onderzoek. Maar ook worden onderzoekers en behandelaars ook aangespoord om strategieën te bedenken die kunnen helpen bij het rekruteren van potentiële deelnemers.
Vanwege het belang van deze scholing voor het uitvoeren van medisch wetenschappelijk onderzoek worden geregistreerde leden van het MSG Science Netwerk Fysiotherapie geacht deze scholing binnen 2 jaar te hebben gevolgd. Aan deze scholing zijn voor geregistreerde MSG Science Netwerk leden geen kosten verbonden.  

  • Korte beschrijving van literatuur en de regelgeving die van toepassing is bij het rekruteren van patiënten
  • Wat zijn valkuilen bij uitvoering van patiënten onderzoek?
  • Welke strategie kan je hanteren als onderzoeker bij de optimalisatie van de rekrutering van patiënten?
  • Welke strategie kan je hanteren als uitvoerend practicus bij de rekrutering van patiënten?
  • Communicatie tussen onderzoeker en uitvoerend practicus.
  • Samenvatting en afsluiting 

NB Er is ruimte voor 20 aanmeldingen!

Locatie: Medische Faculteit, Vrije Universiteit Van der Boechorststraat 7, 1081 BT Amsterdam lokaal MF-A511.

Ook is er een mogelijkheid deze scholingsdag in-company te organiseren bij een minimaal aantal van 14 deelnemers

Informatie en inschrijven 

Accreditatie: 6 punten voor de registers NVMT, NVFS, NFP, NVOF en algemeen fysiotherapie

PROJECT: Enquête Virtual Reality

Het MSG science netwerk fysiotherapie ondersteunt het onderzoek over het gebruik van Virtual Reality in de dagelijkse praktijk bij mensen met chronische musculoskeletale pijn. Een eerste stap in het onderzoek is het inventariseren en in kaart brengen van praktijken en collega’s die met Virtual Reality werken bij patiënten met chronische musculoskeletale pijn. Mocht je zelf ervaringen hebben met deze interventie of collega’s kennen die met Virtual Reality werken in de praktijk wil je dan onderstaande enquête invullen of deze mail doorsturen naar een collega die dat kan doen.
Hieronder volgt de aankondiging en de link waarmee je de enquête in kan vullen.

We rekenen op je medewerking!

René Castien
Coördinator MSG Science netwerk fysiotherapie 

 Afbeelding VR    

Deelnemers voor korte enquête gezocht

Om een beeld te vormen van de huidige stand van zaken wat betreft het gebruik van Virtual Reality (VR) in de 1e lijn fysiotherapiepraktijk voor patiënten met chronische musculoskeletale pijn, zijn we op zoek naar fysiotherapeuten die momenteel al gebruik maken van VR als behandeling. Deze therapeuten zouden we graag vragen om bijgevoegde enquête van vijf minuten in te vullen: https://forms.office.com/r/jbBhwCKLav. Aanvullende informatie is te verkrijgen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Alvast bedankt voor uw deelname!

Met vriendelijke groet,

Syl Slatman 

Project: VARIETY staat voor: therapeutic VirtuAl Reality IntEgrated within physioTherapY (han.nl)                               

Nieuwe publicaties over onderzoek

Nieuwe publicaties over onderzoek van het MSG Science Netwerk Fysiotherapie.   

We zijn zeer verheugd met de recente publicaties van onderzoek dat is ondersteund vanuit het MSG Science Netwerk Fysiotherapie. Dank aan alle collega's die hebben bijgedragen aan deze onderzoeken. 

Het betreft het Go4Safe onderzoek van Rogier de Best naar de betrouwbaarheid van de screening volgens de IFOMPT richtlijn.  Deze publicatie is te verkrijgen via deze link  https://academic-oup-com.vu-nl.idm.oclc.org/ptj/advance-article/doi/10.1093/ptj/pzab166/6309589

Het onderzoek naar de validiteit van de pressure pain thresholds middels de digitale en analoge algometer is  gepubliceerd in the Journal of Headache and Pain. Deze publicatie is via deze link verkrijgbaar: https://thejournalofheadacheandpain.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s10194-021-01278-8.pdf

In het kader van onderzoek naar werkingsmechanismen van fysio-manueel therapeutische technieken dat door het MSG netwerk wordt ondersteund, is vers van de pers een artikel verschenen naar de mogelijkheid van modulatie van (hoofd)pijn bij migraine patienten middels manual pressure technieken. Modulation of Central Nociceptive Transmission by Manual Pressure Techniques in Patients with Migraine: An Observational Study. J. Clin. Med. 202211, 6273. https://doi.org/10.3390/jcm11216273  

Zie hier meer publicaties over MSG netwerk onderzoek

Indienen aanvraag voor ondersteuning onderzoek

Indienen aanvraag voor ondersteuning onderzoek door MSG Science Netwerk Fysiotherapie

Het MSG Science Netwerk Fysiotherapie heeft als een van de doelen het bevorderen van op een verantwoorde manier wetenschappelijk onderzoek doen op het gebied van fysiotherapeutische diagnostiek en behandeling. Naast logistieke ondersteuning kunt u ook bij het MSG Science Netwerk Fysiotherapie advies of begeleiding aanvragen bij het ontwerp van wetenschappelijk onderzoek.  De aanvraag voor logistieke ondersteuning, advies of begeleiding bij het ontwerp van wetenschappelijk onderzoek moet aan de volgende criteria voldoen:   

 • relevantie van het onderzoek voor het specialistisch (MSG) vakgebied

 • een onderzoekvraag die wetenschappelijk onderbouwd is.

Een aanvraag kunt u insturen naar aanvraag ondersteuning onderzoek MSG  De stuurgroep van het MSG Science Netwerk Fysiotherapie zal uw aanvraag in behandeling  nemen en daarover binnen 8 weken een besluit over nemen.  

kngf merk nvmt lang

Herhaalde oproep: onderzoek meerwaarde voor het Wetenschappelijk fonds NVMT ronde 2022. 

Het bestuur van de NVMT roept onderzoekers op een onderzoeksvoorstel in te dienen voor het wetenschappelijk fonds, ronde 2022. De focus van deze ronde ligt op de (meer)waarde van de manuele therapie. Je kunt je voorstel tot 1 juli indienen!

De duur van een onderzoeksproject is 36 maanden en het aan te vragen budget  maximaal € 150.000. Voorwaarde is dat onderzoeksvoorstel - en daarin de onderzoeksvraag – zich specifiek richt op de (meer)waarde van de manuele therapie in Nederland. Natuurlijk sluit het onderzoek ook aan bij de missie van de NVMT. Op onze website vind je meer informatie.