De begeleiding van (top)sporters maakt in toenemende mate gebruik van wetenschappelijk onderzoek waarmee nieuwe inzichten kunnen worden verkregen om talent optimaal te begeleiden of blessures bij sporters te voorkomen of te behandelen. Is het mogelijk om talenten al vroeg te kunnen scouten op cognitieve en fysieke eigenschappen? Welke cognitieve en fysieke eigenschappen zijn nodig om van talent door te groeien naar topsporter? Zijn hiervoor inmiddels cognitieve en fysieke testen die dat kunnen voorspellen? Dit symposium biedt u een unieke kans om zich op de hoogte te stellen van zeer innovatief wetenschappelijk onderzoek dat deels antwoord biedt op deze vragen.
Heup- en liesblessures blijken niet alleen voor de sporter zelf, maar ook voor de behandelend arts of fysiotherapeut een lastig probleem te zijn. In de afgelopen jaren is naar de oorzaak en de behandeling van deze blessure veel onderzoek verricht dat geleid heeft tot een aantal recente publicaties. Zo presenteren Igor Tak en Rob Langhout u de resultaten van hun onderzoek op het gebied van heup- en liesblessures. Tenslotte zal Edwin Goedhart in zijn presentatie ingaan op de multidisciplinaire behandeling van heup- en liesklachten.

Ook is dit een moment om u middels posterpresentaties op de hoogte te brengen van het onderzoek dat door het MSG science Netwerk Fysiotherapie wordt uitgevoerd. Maar zeker ook om onderzoekers en collega's te ontmoeten!

Tot 6 februari !!

melduaanbutton

 

Programma

Dagvoorzitter: Dr Wendy Scholten-Peeters, Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit

12.00 – 13.00:                       Registratie en ontvangst met lunch en koffie/thee

13.00 – 13.10:    Welkom en inleiding door dagvoorzitter dr. Wendy Scholten-Peeters

13.10 - 14.00:     Dr. Ilja Sligte, neurowetenschapper: Het meten van cognitieve vaardigheden bij sporters (Brain & Cognition, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Universiteit van Amsterdam.) 
"Getalenteerde voetballers moeten snel en sterk zijn, maar dat is niet het enige. Ze moeten ook over het juiste brein beschikken om door te kunnen breken als profvoetballer. Maar wat houdt "het juiste brein" nou precies in? Op basis van gepubliceerde wetenschappelijke studies (Vestberg et al., 2012, 2017; Verburg et al., 2014, Huijgen et al., 2015) is te concluderen dat de (jeugd)voetbalelite over betere cognitieve vaardigheden beschikt dan amateurvoetballers. Daarnaast blijkt uit de grootschalige cognitieve studies dat je al op jonge leeftijd kunt bepalen welke speler relatief veel kans maakt om later door te breken als profvoetballer."

14.00 - 14.50:     Dr. Tom Stevens, bewegingswetenschapper:  Nieuwe  meet-technologieën om fysieke belasting te meten in het topvoetbal (Amsterdam Movement Sciences, Vrije Universiteit Amsterdam) 
"In teamsporten wordt in trainingen en wedstrijden de externe belasting, zoals afgelegde afstand, gemonitord met positiemeetsystemen. In vergelijking met positiemeetsystemen gebaseerd op video of GPS leveren lokale positiemeetsystemen mogelijk nauwkeurigere data. Dat is vooral belangrijk bij het meten van de voor teamsporten typerende acties, zoals versnellen, afremmen en van richting veranderen, die zowel metabool en mechanisch veeleisend zijn" Hier zijn ervaringen mee opgedaan bij veldtrainingen en wedstrijden van Ajax

                                                                              Discussie

15.00 - 15.40:                                                     Koffie/thee    

15.40 – 16.25:  Dr. Igor Tak, sportfysiotherapeut:  Heup- en liespijn bij sporters: morphologie, functie en patient-reported outcomes. (NPI) 
"In deze lezing zal aandacht besteed worden aan de (ontwikkeling van de) heupvorm bij jonge sporters in relatie tot heupbeweeglijkheid zoals die gevonden wordt tijdens het klinisch onderzoek. De relatie tussen vorm en klachten en de ontwikkeling van heuparthrose wordt belicht. De waarde van het beweeglijkheidsonderzoek van de heup zal besproken worden in relatie tot heup en liespijn en de laatste wetenschappelijke inzichten. Het gebruik en de noodzaak van adequate terminologie bij het classificeren van type liespijn wordt besproken aan de hand van meest recente internationale consensus."

16.25 – 17.10:  Rob Langhout, manueel therapeut: Een biomechanische benadering van lies- en heupklachten bij sporters (SOMT University) 
"Langdurige liespijn zonder time loss verhoogt de kans op chroniciteit en verminderde voetbal performance1,2. Het is bekend dat eerdere time loss liesblessures het risico op een volgende liesblessure verhogen3. Verder blijkt dat stoornissen van de fysiologische bekkenbewegingen tijdens schieten geassocieerd zijn met voetballers met actuele en oude liesblessures13. Epidemiologische kennis van liesblessures (non-time loss en time loss), analyse van de biomechanica van de voetbaltrap en kennis van de adductoren mechanica14 geeft aangrijpingspunten voor sportmedische diagnostiek, therapie, preventie en vervolgonderzoek."

17.10 – 17.50: Dr. Edwin Goedhart, sportarts:  Diagnostiek en behandeling van liesklachten bij voetballers: Een pragmatische benadering  (Bondsarts KNVB) 
"Lies en heupblessures komen regelmatig voor bij sporters.  Het blijkt in de praktijk dat het onderzoek en de  behandeling van sporters met deze blessure lang  niet altijd eenvoudig is. Zo kan nadere evaluatie/diagnostiek  van de blessure veel  (sport) leed voorkomen. Verder zal worden ingegaan op de klinische expertise die een toegevoegde waarde kan hebben binnen de  begeleiding  van de (top) sporter  met een heup- of liesblessure."

17.50 – 18.00:                                      Discussie en afsluiting

18.00 – 19.00:                                           Borrel en hapje

 

Posters

Posters met lopende projecten van het MSG Science Netwerk Fysiotherapie en de Masteropleiding  Musculoskeletal Physiotherapy Sciences aan de Vrije Universiteit Amsterdam zijn te bekijken in de ruimte voor het Auditorium. 

Locatie:  Auditorium,  Vrije Universiteit  De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam

Kosten: Geregistreerde leden van het MSG Science Netwerk Fysiotherapie: € 25,- Leden MSG (NVMT, NVSF, NVOF, NVBF en NFP): € 60,- KNGF leden: € 85,- niet-KNGF leden: € 90,- Alumni en studenten van de Master of Sciences Musculoskeletal Physiotherapy Sciences: Gratis maar aanmelden is verplicht. Overige studenten (opleiding Fysiotherapie of Masteropleiding): € 25,- 

Accreditatie: 3 punten voor alle registers

Projecten van ACNEF (Academisch Netwerk Eerstelijns Fysiotherapie) zichtbaar op website MSG Science Netwerk Fysiotherapie

Het Academisch Netwerk Eerstelijns Fysiotherapie (ACNEF) heeft zich sinds de oprichting gericht op de ontwikkeling van de fysiotherapie door het genereren en implementeren van (inter)nationale wetenschappelijke kennis voor fysiotherapeuten in de eerste lijn. Het ACNEF heeft meerdere projecten geïnitieerd en in de afgelopen jaren zijn een aantal  projecten succesvol afgerond.

Aangezien MSG Science Netwerk Fysiotherapie en ACNEF beiden streven naar actieve participatie van gespecialiseerde  fysiotherapeuten  bij het organiseren en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op het musculoskeletale domein is het ACNEF nu onderdeel van én wordt er samengewerkt in projecten met het MSG Science Netwerk Fysiotherapie.  De projecten van het ACNEF zijn op deze website terug te vinden onder de heading ‘projecten’.

MSG Science Netwerk Fysiotherapie vraagt uw aandacht voor het volgende:

 

CAPITA SELECTA

De afgelopen jaren zijn er meerdere Capita Selecta lezingen georganiseerd door het MSG Science Netwerk Fysiotherapie & Master Physiotherapy Sciences. U kunt hier aangeven welke onderwerpen u interessant vindt voor de komende Capita Selecta lezingen.