scholing

Een van de grote uitdagingen voor de fysiotherapie is om het vakgebied wetenschappelijk verder te  onderbouwen en daarmee een groter maatschappelijk draagvlak te bieden. Dat is makkelijker  gezegd dan gedaan: voor het uitvoeren en succesvol afronden van medisch wetenschappelijk onderzoek is, naast de benodigde financiële middelen, de medewerking  van patiënten en  behandelaars onontbeerlijk. Dat laatste vormt een groot probleem: ongeveer de helft van het aantal RCT’s behaalt op tijd de beoogde inclusie van patiënten en wordt een verlenging van de studie aangevraagd (Sully 2013). Daarom wordt ook gepleit om bij de opzet van onderzoek een bedrijfsmatige aanpak voor het onderdeel rekrutering te introduceren (McDonald 2011). 

In deze scholing zal de Nederlandse wet- en regelgeving over medisch wetenschappelijk onderzoek worden besproken. Daarin zal vooral aandacht worden besteed aan het volgen van de procedures die vereist zijn om de patiënt volledig te informeren over het onderzoek. 

De scholing zal verder ingaan op het rekruteren van potentiële deelnemers voor onderzoek. Dit blijkt bij elk onderzoek van cruciaal belang te zijn: het werven van voldoende patiënten. Voor dit onderwerp is toenemende belangstelling en wordt er ook veel over dit onderwerp gepubliceerd (Townsend 2015, Donovan 2014). In deze scholing zal worden stilgestaan bij de in de literatuur onderzochte rekrutering strategieën en bekende valkuilen in medisch wetenschappelijk onderzoek. Maar ook worden onderzoekers en behandelaars ook aangespoord om strategieën te bedenken die kunnen helpen bij het rekruteren van potentiële deelnemers.
Vanwege het belang van deze scholing voor het uitvoeren van medisch wetenschappelijk onderzoek worden geregistreerde leden van het MSG Science Netwerk Fysiotherapie geacht deze scholing binnen 2 jaar te hebben gevolgd. Aan deze scholing zijn voor geregistreerde MSG Science Netwerk leden geen kosten verbonden.  

  • Korte beschrijving van literatuur en de regelgeving die van toepassing is bij het rekruteren van patiënten
  • Wat zijn valkuilen bij uitvoering van patiënten onderzoek?
  • Welke strategie kan je hanteren als onderzoeker bij de optimalisatie van de rekrutering van patiënten?
  • Welke strategie kan je hanteren als uitvoerend practicus bij de rekrutering van patiënten?
  • Communicatie tussen onderzoeker en uitvoerend practicus.
  • Samenvatting en afsluiting 

NB Er is ruimte voor 20 aanmeldingen!

De eerstvolgende bijeenkomst staat gepland  in september 2021

Accreditatie: 6 punten voor de registers NVMT, NVFS, NFP, NVOF en algemeen fysiotherapie

Meedoen aan het CPM onderzoek van Ruben den Hartog? Meldt u zich Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. aan.  

Wat houdt het onderzoek in? 

Het doel van dit onderzoek is te testen of de druk die wordt uitgeoefend in de nek bij gezonde proefpersonen een vergelijkbare reactie geeft als bij een koude prikkel op de ervaren  pijn.

 1. Wat meedoen inhoudt

In dit onderzoek zullen wij de drukgevoeligheid op drie plaatsen meten met een digitale algometer, ook wel drukmeter genoemd. Dit apparaatje wordt op de huid geplaatst en de druk wordt opgebouwd tot wanneer u aangeeft dat het gevoel van druk overgaat in een niet-comfortabel gevoel . Wij willen onderzoeken of deze drukgevoeligheid verschilt nadat bijvoorbeeld uw voet is ondergedompeld in koud water. Zodra het gevoel van druk op uw huid met de drukmeter  oncomfortabel begint te worden, geeft u dit weer aan. De druk wordt dan ook onmiddellijk verminderd. 

U wordt gevraagd meerdere vragenlijsten in te vullen tussen de testen door. De testen zijn niet belastend of gevaarlijk voor u.  Tijdens de testen is altijd een onderzoeker aanwezig.

Het doel van deze testen is om te  bepalen of de prikkels die tijdens deze metingen worden uitgevoerd de gevoeligheid voor pijn kunnen veranderen. Er worden in totaal 3 testen uitgevoerd in een wisselende volgorde. De testen bestaan uit (1) het plaatsen van de hand in een koud water bad, (2) het geven van lichte druk met de duim in de nek en (3)  het geven van een matige druk met de duim in de nek. 
Voorafgaand en na elke test zal de drukgevoeligheid worden gemeten met de drukmeter.. De drukgevoeligheid wordt op 3 plaatsen gemeten: onder de schedelrand, op de nek-schouderspier en op het onderbeen aan de andere kant als waar de test is uitgevoerd.   
In totaal zal het invullen van de vragenlijsten,  de testen en het meten van de drukgevoeligheid ongeveer 1.5 uur in beslag  nemen.  

 1. Wat wordt er van u verwacht

U wordt gevraagd om voor dit onderzoek eenmalig naar het Paramedisch Behandelcentrum Hoofdpijn in Hoofddorp te komen.  Om mee te kunnen doen aan het onderzoek is u gevraagd om voorafgaand aan het onderzoek: 

 • 4 uur voorafgaand aan het onderzoek geen nicotine te gebruiken
 • 4 uur voorafgaand aan het onderzoek geen koffie te drinken
 • 24 uur voorafgaand aan het onderzoek geen drugs, pijnmedicatie of anti-depressiva te gebruiken

Daarnaast willen we u vragen om kleding te dragen die toegang tot de testlocaties (onder de schedelrand, op de nek-schouderspier en op het onderbeen) mogelijk maakt.

Uw medewerking aan dit onderzoek is helemaal vrijwillig. Als u toestemming geeft om aan dit onderzoek mee te doen mag u altijd op deze beslissing terugkomen. Ook tijdens het onderzoek mag u altijd stoppen zonder opgave van redenen of kan de onderzoeker het onderzoek stoppen als dat in uw belang is. De testen zijn niet belastend of gevaarlijk voor u. 

Zelf heeft u niet direct baat bij dit onderzoek. Door dit wetenschappelijk onderzoek proberen wij meer inzicht te krijgen in de manier waarop pijn is te beïnvloeden en welke mechanismen daarbij een rol kunnen spelen.

Geinteresseerd? Meldt u dan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Indienen aanvraag voor ondersteuning onderzoek door MSG Science Netwerk Fysiotherapie

Het MSG Science Netwerk Fysiotherapie heeft als een van de doelen het bevorderen van op een verantwoorde manier wetenschappelijk onderzoek doen op het gebied van fysiotherapeutische diagnostiek en behandeling. Naast logistieke ondersteuning kunt u ook bij het MSG Science Netwerk Fysiotherapie advies of begeleiding aanvragen bij het ontwerp van wetenschappelijk onderzoek.  De aanvraag voor logistieke ondersteuning, advies of begeleiding bij het ontwerp van wetenschappelijk onderzoek moet aan de volgende criteria voldoen:   

 • relevantie van het onderzoek voor het specialistisch (MSG) vakgebied

 • een onderzoekvraag die wetenschappelijk onderbouwd is.

Een aanvraag kunt u insturen naar aanvraag ondersteuning onderzoek MSG  De stuurgroep van het MSG Science Netwerk Fysiotherapie zal uw aanvraag in behandeling  nemen en daarover binnen 8 weken een besluit over nemen. 

 

Fysiotherapeuten gezocht voor deelname aan eHealth project.

back2actionlogo200

Fysiotherapeuten en psychologen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hebben de handen ineengeslagen om een eHealth programma (genaamd Back2Action) te ontwikkelen om fysiotherapeuten en patiënten te ondersteunen in de behandeling.

De cursus is gebaseerd op de principes van gedragsactivatie en pijneducatie. Binnenkort start het onderzoek naar de effectiviteit van deze behandelmethode toegevoegd aan uw reguliere behandeling.  Bent u, met uw fysiotherapiepraktijk geïnteresseerd in deelname zodat u als een van de eerste gebruik kunt maken van deze interventie (incl. exclusieve training)? Kijk dan op www.back2action.nl of mail Eva Poolman via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor meer informatie en/of deelname

Meer info.....